Vacature toevoegen
Stichting Klasse zoekt een inspirerende en ondernemende directeur voor OPENBARE JENAPLANSCHOOL HET VLOT IN GOUDA
Stichting Klasse is een ambitieuze en innovatieve organisatie die primair en speciaal basis- en voortgezet onderwijs aanbiedt in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Op 17 scholen verzorgen 350 medewerkers openbaar passend onderwijs aan meer dan 2600 leerlingen.
Stichting Klasse is overtuigd van de toegevoegde waarde van digitale leermiddelen in onderwijs; zij is één van de koplopers in Nederland bij de inzet ervan. Als lerende organisatie hecht de stichting aan de ontwikkeling van haar medewerkers en daarmee van de scholen. “Leren doe je samen, van en met elkaar.”

Per 1 augustus 2017 ontstaat binnen de stichting een vacature voor de functie van directeur van Jenaplanschool Het Vlot in Gouda, die samen met een enthousiast, ambitieus en specialistisch team het onderscheidende profiel van de school uitdraagt.

De school:
Het Vlot is de enige openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs in Gouda. De school is een oefenplaats waar kinderen met elkaar leren samenleven. Daarom wordt veel aandacht besteed aan een goed pedagogisch klimaat. Omdat kinderen steeds een andere rol hebben als jongste, middelste en oudste van de groep, kunnen zij zich goed verplaatsen in de ander. Zij voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Zo wordt hulpvaardigheid en probleemoplossend vermogen ontwikkeld. In de school worden situaties gecreëerd waarin kinderen kunnen oefenen om actieve, verantwoordelijke medeburgers te worden. De school telt ca. 120 leerlingen en heeft 14 personeelsleden.

Wij zoeken:
Een ondernemend en ervaren onderwijskundig leider, sterk in PR, een innovator die denkt in kansen en mogelijkheden. Iemand die bij voorkeur ervaring heeft in het Jenaplanonderwijs, goed kan communiceren met ouders en vertegenwoordigers in de buurt en die daadkrachtig met het team bouwt aan toekomstgericht onderwijs.

Wij bieden:
Een deeltijdfunctie, salariëring schaal DB van de CAO PO. In combinatie met een andere directeursfunctie is een voltijdfunctie mogelijk.

Inlichtingen en solliciteren:
Inlichtingen over de functie en Stichting Klasse kunt u inwinnen bij Frank Tigges, voorzitter College van Bestuur, tel. 0182 622711.

Uw sollicitatie met CV kunt u tot uiterlijk 14 april 2017 richten aan de voorzitter van het College van Bestuur Stichting Klasse, info@stichtingklasse.nl