Uitwerking Jenaplan kernkwaliteiten

Kindkwaliteiten benoemen...

Uitwerking per jenaplankernkwaliteit:

  • 1.1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent voelen. 


begaafdheid & jenaplanonderwijs.pdf
kindbespreking sterke punten.pdf
spelvorm.pdf
stamgroepleiders noemen voorbeelden.pdf
kindkwaliteiten.pdf
kiezen uniciteit & authenticiteit.pdf