Over de Jenaplanvereniging

De NJPV (162 erkende jenaplanscholen) is een scholenbond en is qua inkomsten afhankelijk van:
 • contributies en donaties
 • abonnementsinkomsten blad Mensenkinderen
 • inkomsten verkoop producten (boeken met name)
 • inkomsten uit georganiseerde activiteiten
Alle schoolleden ontvangen bij aanmelding: de statuten en de basisprincipes.
De leden worden jaarlijks geïnformeerd d.m.v. het document “Wat doet de NJPV” over hetgeen er met de contributie-inkomsten wordt uitgevoerd. Het betreft inhoudelijke informatie en de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting.

Activiteiten NJPV
Alle activiteiten van de NJPV worden daarnaast om de twee maanden beschreven in de binnenkatern behorend bij het blad Mensenkinderen. Tijdens de besprekingen van het algemeen bestuur worden de regio- leiders (de feitelijke bestuurders) uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen in Jenaplanland.         
   


NIEUW - Jenaplan, school waar je leert samenleven
Nieuwe jenaplanboek in webwinkel te koop. Tekst, redactie en illustraties: Freek Velthausz en Hubert Winters. November 2014. Uitgave: NJPV Zutphen. Dit boek is geschreven voor iedereen die meer wil weten over jenaplan. Het is geen wetenschappelijke verhandeling, maar een eenvoudige beschrijving van de praktijk van het jenaplanonderwijs. 
 
Hoofddoelstellingen NJPV
De vereniging heeft ten doel (uit de statuten):
 • De uitgangspunten van het Jenaplan-concept te verbreiden, te actualiseren en in de praktijk te optimaliseren
 • de belangen van de Jenaplanscholen en van allen die daaraan
  meewerken te behartigen
 • het onderwijsbeleid van de overheid en van het onderwijs in het algemeen
  te beïnvloeden in een richting waarin de basisprincipes van het Jenaplan-
  onderwijs in toenemende mate in scholen herkenbaar worden.
Dagelijks bestuur NJPV
Voorzitter: Erik Peperkamp (voorzitter@njpv.nl)
Penningmeester: Ton Scheulderman (penningmeester@njpv.nl)
Secretaris: Gertine Vorstelman (secretaris@njpv.nl)

Directeur NJPV
Jaap Meijer (06-23777883)
Fie Carelsenstraat 5, 7207 GN Zutphen
directeur@njpv.nl

De NJPV is telefonisch bereikbaar: 0575-571868 
Maandag en donderdag: 10.30 - 14.00 uur
Dinsdag en woensdag: 9.00 - 14.00 uur
Actueel