Over de Jenaplanvereniging test

De NJPV (175 erkende jenaplanscholen) is een scholenbond en is qua inkomsten afhankelijk van:
 • contributies en donaties
 • abonnementsinkomsten blad Mensenkinderen
 • inkomsten verkoop producten (boeken met name)
 • inkomsten uit georganiseerde activiteiten
Alle schoolleden ontvangen bij aanmelding: de statuten en de basisprincipes.
De leden worden jaarlijks geïnformeerd d.m.v. het document “Wat doet de NJPV” over hetgeen er met de contributie-inkomsten wordt uitgevoerd. Het betreft inhoudelijke informatie en de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting.

Activiteiten NJPV
Alle activiteiten van de NJPV worden daarnaast om de twee maanden beschreven in de binnenkatern behorend bij het blad Mensenkinderen. Tijdens de besprekingen van het algemeen bestuur worden de regio- leiders (de feitelijke bestuurders) uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen in Jenaplanland.         
   


 
Hoofddoelstellingen NJPV
De vereniging heeft ten doel (uit de statuten):
 • De uitgangspunten van het Jenaplan-concept te verbreiden, te actualiseren en in de praktijk te optimaliseren
 • de belangen van de Jenaplanscholen en van allen die daaraan
  meewerken te behartigen
 • het onderwijsbeleid van de overheid en van het onderwijs in het algemeen
  te beïnvloeden in een richting waarin de basisprincipes van het Jenaplan-
  onderwijs in toenemende mate in scholen herkenbaar worden.
Hierbij presenteert het Algemeen Bestuur van de NJPV haar beleidsplan voor de periode 2016-2021.
Het document is voorgelegd aan de regios, NJPV Jong, voortrekkers van het MJPS initiatief en de opleiders. De reacties zijn besproken in de Denktank van 17 maart. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 april 2016 is de nieuwe gezamenlijke aanpak en het beleidsplan vastgesteld.

Beleidsplan NJPV 2016 -2021 Ruimte richting en ruggensteun.pdf

Dagelijks bestuur NJPV
Voorzitter: Erik Peperkamp (voorzitter@njpv.nl)
Penningmeester: Ton Scheulderman (penningmeester@njpv.nl)
Secretaris: Gertine Vorstelman (secretaris@njpv.nl)
Directeur NJPV
Jaap Meijer (06-23777883)
Fie Carelsenstraat 5, 7207 GN Zutphen
directeur@njpv.nl

De NJPV is telefonisch bereikbaar: 0575-571868 
Maandag en donderdag: 10.30 - 14.00 uur
Dinsdag en woensdag: 9.00 - 14.00 uur
i.v.m. vakantie zijn we gesloten van 26 februari tot en met 2 maart 2018


 


 


Actueel