Over de Jenaplanvereniging

De NJPV (183 schoolleden) is een scholenbond en is qua inkomsten afhankelijk van:
 • contributies en donaties
 • abonnementsinkomsten blad Mensenkinderen
 • inkomsten verkoop producten (boeken met name)
 • inkomsten uit georganiseerde activiteiten
Alle schoolleden ontvangen bij aanmelding: de statuten en de basisprincipes.
De leden worden jaarlijks geïnformeerd d.m.v. het document “Wat doet de NJPV” over hetgeen er met de contributie-inkomsten wordt uitgevoerd. Het betreft inhoudelijke informatie en de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting.

Activiteiten NJPV
Alle activiteiten van de NJPV worden daarnaast om de twee maanden beschreven in de binnenkatern behorend bij het blad Mensenkinderen. Tijdens de besprekingen van het algemeen bestuur worden de regio- leiders (de feitelijke bestuurders) uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen in Jenaplanland.Hoofddoelstellingen NJPV
De vereniging heeft ten doel (uit de statuten):
 • De uitgangspunten van het Jenaplan-concept te verbreiden, te actualiseren en in de praktijk te optimaliseren
 • de belangen van de Jenaplanscholen en van allen die daaraan
  meewerken te behartigen
 • het onderwijsbeleid van de overheid en van het onderwijs in het algemeen
  te beïnvloeden in een richting waarin de basisprincipes van het Jenaplan-
  onderwijs in toenemende mate in scholen herkenbaar worden.

Actueel