Kwaliteitskenmerken

De zingevende school  Jenaplanonderwijs is zin-zoekend onderwijs
In de school kunnen kinderen zin ervaren, in verhalen, in gesprekken (onder andere aandacht voor existentiŽle vragen van kinderen, in filosofische gesprekken), in aandacht en zorg voor elkaar, in stilte-meditatie-gebed, in spel, in vieringen met de bijbehorende symbolen en rituelen, in de ervaring van schoonheid bij kunstzinnige vorming en wereldoriŽntatie, in de ervaring van samenhang in het ritmisch weekplan, in het zelf wezenlijke keuzen kunnen maken, in expliciete levensbeschouwelijke vorming, c.q. godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs.
Let wel: het gaat in dit alles om religieuze en niet-religieuze zinervaring! Dit kwaliteitskenmerk heeft een samenbindende en verdiepende functie ten aanzien van het totaal van Jenaplanonderwijs, mede als reactie op
fragmentarisering en zingevingscrisis.


 

 
aandacht als morele en spirituele houding.pdf
stilte in de pedagogische school.pdf
op verhaal komen.pdf
spiritualiteit in de rozentuin.pdf
spiritualiteit van kinderen.pdf
geest in de school tot leven wekken.pdf