Over Mensenkinderen

Over het tijdschrift Mensenkinderen
Mensenkinderen is een tijdschrift voor en over het Jenaplanonderwijs. Voor het Jenaplanonderwijs, omdat het gelezen wordt door: alle Jenaplanscholen die lid zijn van de NJPV, studenten die opgeleid worden voor Jenaplanonderwijs, leraren die via een nascholingscursus het Jenaplandiploma willen verwerven en vele anderen die werkzaam zijn in en voor het Jenaplanonderwijs. Mensenkinderern is een uitgave van de Nederlandse Jenaplanvereniging en verschijnt vijf keer per jaar. Per aflevering is de omvang meestal 28 pagina’s.

Onderwerpen in Mensenkinderen
Mensenkinderen bevat opiniërende artikelen, artikelen over het Jenaplanconcept praktijkbeelden, columns en recensies. Thematische kernen en enkele themanummers gingen onder andere over: Jenaplan en ervaringsgericht onderwijs, kunstzinnige vorming, kinderen en poëzie, kwaliteitszorg. Jenaplan en samenleving, het werk van de inspectie kritisch beschouwd, voortgezet onderwijs, opleiden voor Jenaplan-
onderwijs, rekenen-wiskunde, de persoon van de leraar, wereldorientatie, de schoolkrant, Jenaplanschool - eliteschool of een school voor iedereen?

Internationaal georiënteerd
Mensenkinderen is internationaal georiënteerd, door vertalingen van artikelen en door berichten over ontwikkelingen elders: De groeten uit …. Jena, Oxford, Sint-Petersburg, Schotland, New York, Wenen, London, Aachen, Lubbenau, etc. De Nederlandse Jenaplanbeweging kijkt goed om zich heen en probeert van anderen te leren.

Abonnee worden?
Losse abonnementen: € 37,50 per jaar. Voor zendingen aan één adres geldt: 5 en meer exemplaren: € 34,50 per abonnement.

Studenten/cursisten voor het jenaplandiploma € 22,50 per abonnement, mits aangemeld via een Hogeschool, Jenaplanspecialist, Het KAN, JAS en aan één adres te verzenden.


Jenaplanbureau
T  0575 - 571 868
E administratie@njpv.nl