Over Mensenkinderen

Over het tijdschrift Mensenkinderen
Mensenkinderen is een tijdschrift voor en over het Jenaplanonderwijs. Voor het Jenaplanonderwijs, omdat het gelezen wordt door: alle Jenaplanscholen die lid zijn van de NJPV, studenten die opgeleid worden voor Jenaplanonderwijs, leraren die via een nascholingscursus het Jenaplandiploma willen verwerven en vele anderen die werkzaam zijn in en voor het Jenaplanonderwijs. Mensenkinderern is een uitgave van de Nederlandse Jenaplanvereniging en verschijnt vijf keer per jaar. Per aflevering is de omvang meestal 28 paginaís.

Onderwerpen in Mensenkinderen
Mensenkinderen bevat opiniŽrende artikelen, artikelen over het Jenaplanconcept praktijkbeelden, columns en recensies. Thematische kernen en enkele themanummers gingen onder andere over: Jenaplan en ervaringsgericht onderwijs, kunstzinnige vorming, kinderen en poŽzie, kwaliteitszorg. Jenaplan en samenleving, het werk van de inspectie kritisch beschouwd, voortgezet onderwijs, opleiden voor Jenaplan-
onderwijs, rekenen-wiskunde, de persoon van de leraar, wereldorientatie, de schoolkrant, Jenaplanschool - eliteschool of een school voor iedereen?

Internationaal georiŽnteerd
Mensenkinderen is internationaal georiŽnteerd, door vertalingen van artikelen en door berichten over ontwikkelingen elders: De groeten uit Ö. Jena, Oxford, Sint-Petersburg, Schotland, New York, Wenen, London, Aachen, Lubbenau, etc. De Nederlandse Jenaplanbeweging kijkt goed om zich heen en probeert van anderen te leren.

Abonnee worden?
Mensenkinderen kost voor losse abonnees Ä 37,50 per jaar. Studenten van Jenaplanopleidingen, deelnemers aan nascholingscursussen Jenaplan betalen Ä 22,50 per jaar. Een dergelijk abonnement dient door de instelling te worden aangevraagd.

Jenaplanbureau
T  0575 - 571 868
E info@jenaplan.nl