Leerplan

Taal

Dat’s andere taal
Al jaren kennen we de uitgave van Dat’s andere taal. De NJPV en Freinetbeweging hebben deze uitgave destijds ontwikkeld als antwoord op de vraag: Hoe kunnen we betekenisvol taalonderwijs geven, dat spoort met het inhoudelijk karakter van beide concepten. Vele scholen hebben het materiaal aangeschaft. Nadien is een en ander gebeurd. Er zijn voorbeelden ontwikkeld van registratiemodellen. Een opleiding tot taalgids is van de grond gekomen.

Ook de inspectie heeft zich in de loop van de tijd gebogen over de inhoud van Dat’s andere taal. Na een eerste lovende reactie, is de inspectie later gekomen met enige aanmerkingen. De aanmerkingen zijn opgepakt en m.n. binnen het kader van de opleiding tot taalgids is gewerkt aan de concretisering van de opmerkingen. Op deze pagina zullen binnenkort de resultaten van de aanpassingen opgenomen worden. Bovendien zullen een aantal hoofdstukken van Dat’s andere Taal binnen dat menu in te zien zijn. Dat alles betekent nog niet, dat Dat’s andere taal in de ogen van inspectie volledig “kerndoelproved” is. Elke school zal in de eigen verantwoordingsparagraaf moeten aangeven op welke wijze m.n.
  • Dat’s andere taal” gebruikt wordt in de stam/niveaugroepen
  • de ontwikkelingen van de kinderen gevolgd worden.

Ondersteuning
Verschillende ondersteuningsbureaus hebben inplementatietrajecten om het gebruik van Dat’s andere taal” te optimaliseren.
taal van het jenaplan.pdf
taal daar draait het om.pdf
taal tussendoelen.pdf
wo & taal.pdf
taalvorming.pdf
taalronde.pdf
onderzoek leesonderwijs.pdf
quickscan taalonderwijs.pdf
anders lezen en evalueren.pdf
prentenboeken bovenbouw.pdf
tekstverkenning.pdf
moedertaalontwikkeling.pdf
ketting- en repeteerverhalen.pdf
dat is andere taal vooraf.pdf
dat is andere taal voorwaarden.pdf
dat is andere taal werkwijzen.pdf
dat is andere taal werkdoelen.pdf
dat is andere taal situaties.pdf
dat is andere taal luisteren-spreken.pdf
dat is andere taal schrijven.pdf
dat is andere taal lezen.pdf
dat is andere taal vrije tekst.pdf
dat is andere taal bijlagen.pdf
dat is andere taal samenvatting.pdf
taal uit groeien bloeien.pdf

taalmethodes jenaplan.pdf