Schoolontwikkeling

Tijd

Bij het opstellen van het weekplan houden we ons zoveel mogelijk aan de volgende criteria:

  • Het maken van grote tijdsblokken (indien mogelijk 2 lesuren na elkaar) om zo min mogelijk versnippering van tijd te bekomen en het creŽren van een speelruimte om de kinderen de mogelijkheden te bieden ergens echt in te duiken (flow).
  • De daarin aangegeven tijdsgrenzen kunnen flexibel worden gehanteerd.
  • De termen die men gebruikt verwijzen niet langer naar vakinhouden maar naar basisactiviteiten en pedagogische situaties. 
  • Een afwisseling van sterk geconcentreerde en inspannende activiteiten enerzijds en speelse, muzische, ontspannende activiteiten anderzijds. (betrokkenheid)
  • Gelijksoortige activiteiten vinden door de school heen gelijktijdig plaats (vb.: rekeninstructies, taalactiviteiten) rust op dezelfde momenten, samen groeperen.
  • Door een bewuste indeling van tijd ontstaat een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich thuis voelen.
  • Je kunt met een planbord werken als een goede aanloop tot het volledige zelfstandige werk.Gesprek, spel, werk en viering

Bij zorgvuldige beschouwing van ons dagelijks doen en laten, ontdekken we vaste bezigheden. Zo willen we tijd maken om met elkaar te praten, te werken, te ontspannen en te feesten. Die afwisseling vind je terug in het ritmisch weekplan, de vier basisactiviteiten wisselen elkaar ook op een vanzelfsprekende manier af: gesprek, spel, werk en viering. Het zijn de pijlers van het jenaplanonderwijs.
Het ritme per bouw kan enigszins variŽren maar vertonen toch een grote mate van overeenkomst.
basisactiviteiten & ritmsich weekplan.pdf
ritmisch weekplan in de rozentuin.pdf
leerlijn tijd.pdf
staan wij genoeg in de agenda van onze kinderen.pdf
trek niet aan de halmen.pdf