Leerplan

Wereldorientatie

In een Jenaplan-basisschool:
  • is wereldoriëntatie het hoofddoel van het onderwijs;
  • wordt ernaar gestreefd het vormingsgebied wereldoriëntatie tot inhoudelijk hart van het onderwijs te maken
  • maken de kinderen op een veelzijdige en indringende wijze kennis met natuur, samenleving en cultuur en leren ze daarvoor ook, binnen hun mogelijkheden, verantwoordelijkheid dragen.
Wereldorientatie is het hoofddoel van de school. Natuurlijk zijn kinderen ook op de basisschool om zich voor te bereiden op voortgezet onderwijs, maar Jenaplan-
onderwijs richt zich niet alleen op ’later’, ook op wat kinderen nu al aan het onderwijs kunnen hebben. Het gaat erom te leren léven in relaties - met de natuur, de samenleving, de cultuur, jezelf en met het geheim van de dingen, religieus en niet-religieus beleefd en geduid. En bovendien leren de kinderen nadenken over deze relaties. (Kees Both in jenaplan 21)

Artikelen met achtergrondinformatie
Veel artikelen bieden achtergrondinformatie om WO tot het hart van het onderwijs te maken. Lees meer onder toelichting bij sommige artikelen:

toelichting bij sommige artikelen.pdfDe wereld is de moeite van het leven en ontdekken waard, ook straks, als onze leerlingen volwassen zijn. In die wereld vinden we veel schoonheid, prachtige stalen van humaan vernuft en menselijke intelligentie. Talloze zaken in de samenleving lopen gewoon goed. Heel wat mensen bezitten perspectief op een zinvol bestaan. Er worden technische en andere middelen geproduceerd, die ons helpen een gezond, veilig en veelzijdig leven te leiden. Onze leerlingen moeten daar indringend mee kennis maken...


Kees Vreugdenhil (jenaplan 21)

art adopteer een boom.pdf
art adopteer een boom mb.pdf
bomen.pdf
boerderijschool.pdf
boerderij als klaslokaal.pdf
dingen hebben een verhaal.pdf
jenaplanschool ontschoolde school.pdf
kracht van herhaling & continuiteit.pdf
welsprekende buurt.pdf
groene speelruimte.pdf
hoe gaan kinderen naar school.pdf
kind dier ding.pdf
kinderboerderijen.pdf
studerend lezen wo.pdf
studerend lezen wo2.pdf
kwaliteitsontwikkeling wo.pdf
levend leren.pdf
groene pedagogiek.pdf
natuur als bondgenoot.pdf
natuurgerichte intelligentie.pdf
natuurkalender.pdf
nestkastjes.pdf
onderzoeksvaardigheden.pdf
verwondering.pdf
vogels.pdf
vraag het de cavia.pdf
vraag het de dozen.pdf
vraag het de vogels.pdf
natuur als leerschool.pdf
internationaal leren.pdf
wat doen jullie aan natuur.pdf
stamgroep als onderzoeksgemeenschap.pdf
column burgerschapsvorming.pdf
struin - een zeer groene kinderopvang (voor internet).pdf