Kwaliteitskenmerken

Zelfevaluatie op basis van jenaplankernkwaliteiten

Binnen dit menu wordt informatie aangereikt over het erkenningstraject jenaplanscholen. Elke school, die deelneemt aan het traject wordt verzocht een schoolcontactpersoon en emailadres door te geven via njpvjaapmeijer@jenaplan.nl.
Na invoering van de gegevens ontvangt de contactpersoon een emailbericht met een link en werkwijzer. In die werkwijzer worden de vervolgstappen beschreven. Het instrument is alleen toegankelijk via de schoolcontactpersonen.Werkwijzer zelfevaluatie-instrument voor schoolcorrespondenten
Als contactpersoon zorg je ervoor dat alle stamgroepleiders van een school het instrument kunnen invullen. Je zet daartoe de volgende stappen:

 • Je hebt als schoolcontactpersoon, na aanmelding bij de NJPV,
  een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. 
 • Log met de link die daarbij is aangegeven in.
 • Je komt direct bij de lijst Stamgroepleiders.
 • Klik op Toevoegen. Vul de naam in van een van de stamgroepleiders van je school. Klik dan op: Toepassen, waardoor de naam wordt opgeslagen. 
 • Zo kan je alle stamgroepleiders inschrijven. Als dat is gebeurd, sluit dan dit venster.
 • Zet een vinkje in het meest linkse vakje van de stamgroepleiders,
  die gemaild moeten worden. Klik nu op Verstuur link.
 • Daardoor krijgt elke stamgroepleider van je school de link gemaild,
  waarmee zij ook in het instrument kunnen gaan werken.


Meer lezen over zelfevaluatie Jenaplan....
jsa.jenaplan.nl

Het Jenaplan Zelfevaluatie Instrument
is op het volgende url te bereiken:
> jsa.jenaplan.nl
uitgangspunten lidmaatschap NJPV als erkende Jenaplanschool.pdf
informatie erkenningstraject.pdf
route invoeringstraject.pdf
voorbeeld opzet-regio werken met de jenaplankernkwaliteiten.pdf
handleiding zelfevaluatie-instrument.pdf
borgingsinstrument traject jenaplankernkwaliteiten.doc
kijkwijzer collegiale consultatie jenaplankernkwaliteiten.doc