Evenementen

Evenementen

Jaarlijks vinden een aantal landelijke inhoudelijke studiedagen/conferenties plaats.

Bekend zijn in elk geval:

De tweedaagse conferentie is in 2019 op 7-8 november

Nieuw zijn de inhoudelijke studiedagen. Jenaplan en taalonderwijs is het thema op 2-10-2019. Een combinatie van stamgroepbezoek in de ochtend en verdieping in de middag.