Evenementen

Evenementen

Jaarlijks vinden een viertal landelijke inhoudelijke studiedagen/conferenties plaats.

De tweedaagse conferentie is in 2019 op 7-8 november

De studiedag voor m.n. directeuren en andere leidinggevenden staat gepland op 13 maart 2019

Stamgroepleider 2.0. wordt georganiseerd op 23 januari 2019.

Nieuw zijn de inhoudelijke studiedagen. Jenaplan en taalonderwijs is het thema op 13-2-2019. Een combinatie van stamgroepbezoek in de ochtend en verdieping in de middag.