Evenementen

Evenementen

Jaarlijks vinden een aantal landelijke inhoudelijke studiedagen/conferenties plaats.

Bekend zijn in elk geval:

De tweedaagse NJPV conferentie is verplaatst naar 31 oktober en 1 november 2022
Inschrijving op de dan nog vacante plekken start op 01-04-2022

Historische gegevens NJPV conferentie