Evenementen

Duik diep. Vlieg hoog

NJPV Conferentie 2018: Duik diep. Vlieg hoog

Op de volgende NJPV conferentie, op 1 en 2 november in Nunspeet, staan de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal. Herkennen wat kinderen voor hun eigen leren nodig hebben en erkennen dat we daarop anticiperen en aansluiten. In die zin nemen we het ‘leren van kinderen’ als uitgangspunt voor ons pedagogisch handelen. Het thema van deze conferentie.

De NJPV conferentie: twee dagen waarin we ons gaan verdiepen in welke bevorderende maatregelen en initiatieven we kunnen nemen om de kinderen in een optimale ‘leerstand’ te houden of te brengen. Daarvoor moeten we niet alleen zicht krijgen op de wijze waarop kinderen leren, ervaren, ontdekken, communiceren et cetera. De pedagogische grondhouding van de stamgroepleider moet ruimte bieden voor de kinderen hun eigen leerproces aan te gaan. We zullen stilstaan bij wat de kinderen zelf al in huis hebben, waar de uitdagingen in het leerproces van de kinderen liggen, wat wij daar van kunnen leren en wat we er vervolgens mee kunnen doen. Bij het inrichten van leersituaties willen we de intrinsieke motivatie van de kinderen aanboren en ons er altijd bewust van zijn welke aspecten het leren van kinderen beïnvloeden.

Tools vol kunnen, durven en doen. 

Deze editie van de NJPV conferentie staat bol van lezingen, workshops en presentaties. Je ontvangt tools vol kunnen, durven en doen waarmee je nóg meer vorm en inhoud kunt geven aan het onderwijs waar jij voor staat? En natuurlijk is er de uitreiking van de landelijke Peter Petersenprijs, de award voor de school die het afgelopen schooljaar inspirerend jenaplanonderwijs aanbood. Ook jouw school kan zich daarvoor opgeven.
 
Jenaplan, dat zijn wij!   

De inschrijving start maandag 14 mei.

Hierbij een tekst, waarin goed tot uiting komt wat we aandacht willen geven tijdens de conferentie:

De leerhouding als basis voor succes op school