Jenaplan conferentie

"Dubbele workshop: Het jonge kind"

Jenaplan en het jonge kind

INSCHRIJVEN >>

7 november 2019

Workshopleider(s)

Anite van Oyen en Ingrid Nagtzaam

Anite en Ingrid zijn samen eigenaar van HetKan! professionalisering in jenaplanonderwijs en -kinderopvang.

Zij hebben het boek geschreven over jenaplan en het jonge kind. Tijdens deze conferentie wordt het eerste exemplaar van het boek gepresenteerd.

 

Beschrijving inhoud

Het eerste gedeelte van het eerste blok zal Annerieke Boland (de inleidster)  in dialoog gaan met de deelnemers aan deze dagroute.

Waarom kiezen voor het jonge kind!

Wat gun je het (jonge) kind en op welke wijze lukt het je om dat met behulp van het jenaplanconcept in de praktijk te brengen! In de tijd dat Peter Petersen, de grondlegger van het jenaplanonderwijs, ‘Het kleine jenaplan’ schreef waren peuters en kleuters nog gescheiden van de lagere school. Hierdoor is er weinig bekend over de wijze waarop hij keek naar het onderwijs aan het jonge kind specifiek. Wij zijn met plezier in gegaan op de vraag vanuit de NJPV om een boek te schrijven over het jenaplanconcept en het jonge kind. Het is tijd om weer echt te kiezen voor het jonge kind, ook binnen dit prachtige concept!

Het jonge kind staat onder druk! De aandacht is vooral komen liggen op de stimulering en ontwikkeling van de cognitieve doelen. Het jonge kind ontwikkelt zich echter in zijn spel, binnen een voor het kind betekenisvolle context: jenaplan!

Hoe breng je dit in de praktijk

Hoe verwoord je elke keer weer wat je van binnen zo duidelijk voelt: (jonge) kinderen ontwikkelen zich binnen het spel. In het boek hebben we de visie op de stimulering van de ontwikkeling van het jonge kind van verschillende wetenschappers opgenomen. Hierdoor lukt het jou te blijven staan voor je keuzes!

Daarnaast verkennen we verschillende mogelijkheden om dit vorm te geven vanuit het jenaplanconcept: van denken naar doen! Tijdens het schrijven hebben we veel mooie praktijkvoorbeelden gezien. Tijdens deze dagroute nemen we je hierin mee.

De workshop is vooral op onderbouw gericht. Aangezien dit de basis is voor de rest van de basisschoolperiode, is het ook zeer interessant voor alle teamleden. Weet waar je op aan kunt sluiten en voorkom dat je het schoolse leren gaat vervroegen!

 

 

 

Wat heb je hiervoor nodig 

Van wie leert een kind eigenlijk? Wat doe jij om dit te begeleiden en op welke wijze doe je dat? Wat doe jij zodat het jonge kind roept: “Hier wil ik spelen!”

 

 

INSCHRIJVEN >>