Jenaplan conferentie

"Zicht op verschil zorgt voor invloed!"

INSCHRIJVEN >>

7 november 2019

Workshopleider(s)

Danielle Andrien

Al 28 jaar met passie in het onderwijs in de rol als leerkracht, 

Ib-er, directeur en beleidsmedewerker. Tien jaar geleden heb ik kennis gemaakt met Human Dynamics.  Hier heb ik inzicht gekregen in de verschillen tussen mensen. Daardoor kun je  beter aansluiten, meer begrip hebben voor gedrag van de ander en is er minder irritatie en ruis. Human Dynamics geeft  taal om de verschillen tussen mensen te duiden en daarop te handelen. Die inzichten gun ik iedereen die met  mensen werkt. Het verbetert samenwerking, leren en communiceren. In de stamgroep en met je collega’s.

Sinds mei 2018 ben ik interim-directeur van een Jenaplan school. En daar wordt omgegaan met de verschillen tussen leerlingen organisch toegepast. De kennis van Human Dynamics past hier naadloos in.

 

Mijn keywords zijn altijd gericht op de mens en het proces. Ik ben  nieuwsgierig naar mensen, koersvast, open en pro-actief. Mijn trainingen hebben tempo, zijn afwisselend en zetten aan  tot leren en geven inzichten bij de deelnemer.

Beschrijving inhoud

Stamgroep is de plek waar we met name leren samenleven. Een groep waarvan diversiteit een belangrijk kenmerk is.

Vraag jij je ook wel eens af hoe je gedrag van kinderen kunt snappen? B.v .Suzanne wil eerst even contact met je maken/ Marcel wil graag precies weten wat we gaan doen/ Koen heeft tijd nodig en start pas na enkele minuten.
Human Dynamics is een theorie over fundamentele verschillen tussen mensen. Verschillen die zich manifesteren in de manier waarop wij denken, voelen, communiceren en handelen.

Human Dynamics geeft inzicht in de onderliggende patronen die het menselijk gedrag aansturen en is hierdoor tegelijkertijd een handreiking om naar gedrag, communicatie en samenwerking te kijken.

Human Dynamics gaat over drie principes: Fysiek, Mentaal en Emotioneel. Elk mens heeft een voorkeur in HOE je informatie verwerkt en WAAR je op gericht bent. Het derde principe geeft de ontwikkelrichting aan.

In deze workshop krijg je een eerste concrete handreiking hoe je de verschillen kunt zien en wat het effect daarvan is op je groepsdynamiek. 

Daarnaast staan we stil bij de vragen:

Hoe maken we van de groep een stamgroep?

Hoe benutten we optimaal de kracht van de stamgroep en de individuele kinderen.

Hoe kunnen we het zelfhandelend/corrigerend vermogen van de stamgroep vergroten.

De workshop is geschikt voor: OB – MB –BB –schoolleiding – IB-VO

 

 

INSCHRIJVEN >>