Jenaplan conferentie

"Op weg naar betekenisvol en flexibel taalonderwijs"

INSCHRIJVEN >>

7 november 2019

Workshopleider(s)

Dolf Janson

Ik begeleid vanuit mijn bureau in het hele land teams die niet hun methoden maar hun kinderen als richtinggevend voor hun pedagogisch en didactisch handelen willen zien. Dit vraagt niet alleen het durven doorbreken van tradities, maar ook het verdiepen van de eigen vakkennis.

Ik publiceer regelmatig artikelen in diverse onderwijsbladen en heb de afgelopen twee jaar vijf boeken gepubliceerd die op deze focus aansluiten en leraren daarin ondersteunen.

Voor meer info zie: www.janson.academy

Beschrijving inhoud

Dagroute, dus ronde 1-2-3

Waarom?

Je kiest vanuit een pedagogische visie voor heterogene groepen en je vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen verbinden met de wereld om hen heen. 
Je onderschrijft artikel 8 van de WPO, waarin staat dat het onderwijs zodanig moet zijn ingericht dat elke leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces moet kunnen doorlopen.

Je wilt het onderwijs in je stamgroep de hele dag door betekenisvol laten zijn.

Je wilt onderwijs geven dat leerlingen niet opzadelt met vormen van ‘trainen voor de toets’.

Je wilt dat zeker het vak ‘taal’ niet als saai maar als uitdagend en aantrekkelijk wordt ervaren door de leerlingen (en door jezelf).

 

Hoe?

Deze uitgangspunten hebben consequenties. Lesjes maken waarvan de antwoorden al in een antwoordenboekje staan, past niet bij rijk en betekenisvol taalonderwijs. Alle leerlingen van een leerjaar een ‘niveau’ noemen en hen dan dezelfde opdrachten geven en verwachten dat dit dan voor allemaal een zinvol leerproces veroorzaakt, past evenmin.

Taalonderwijs sluit aan bij taalgebruiksituaties en het daarbij passende taalgebruik. Je sluit aan bij ervaringen die kinderen al meebrengen en je lokt binnen de aspecten van het thema dat centraal staat, allerlei vormen van taalgebruik uit. Hierdoor zullen leerlingen het nut en/of de noodzaak ervaren om aspecten van hun taalgebruik te versterken, uit te breiden en/of te verbeteren. 
Dit leidt tot activiteiten in kleine groepjes, die niet doodlopen in een antwoordenboekje, maar toegepast worden binnen het kader van het gezamenlijke thema. Hierdoor ontdekken en ervaren de kinderen dat taal veel vormen kent, veel betekenissen heeft en dat die allemaal in een bepaalde context bruikbaar zijn.

Alle taaldomeinen kunnen hierdoor met elkaar worden verbonden en elkaar versterken. 

 

Wat?

Wat moet je als stamgroepleiders weten en kunnen om dit inhoud en vorm te geven? Dit zal gedurende de drie opeenvolgende sessies steeds weer aandacht krijgen, want dat zal voor ieder wat andere accenten kunnen hebben. 
Bovendien is dat niet een kwestie van ‘een knopje omdraaien’ en het dan ineens geheel anders gaan doen. Hoe kun je dat uitproberen? Hoe kun je dat opbouwen? Hoe kun je je eigen gewoontes bewust worden en zonodig aanvullen, afleren of omvormen? In ieder geval is het van belang dat je zelf ook lol hebt (of krijgt) in dat vak taal, want dat straal je dan uit naar de kinderen

 

Workshop is  geschikt voor OB – MB –BB –schoolleiding – IB – het handig als je met minimaal twee leden van hetzelfde team komt, uit verschillende bouwen 

 

INSCHRIJVEN >>