Jenaplan conferentie

"Stamgroepwerk"

INSCHRIJVEN >>

8 november 2019

Workshopleider(s)

Mariska vd Kloet

Mariska is stamgroepleider van een boven­bouwgroep van jenaplanschool In de Mannete Veendam.  Ze heeft jarenlang er­varing in het aansturen van een stam­groep. Daarnaast begeleidt ze studenten in hun opleiding tot mees­ter of juf in het Talentenproject van haar bestuur.

Mariska heeft een grote rol gespeeld in de laatste NJPV-film “Stamgroepwerk” die tij­dens de vorige conferentie voor het eerst ge­presenteerd is. In de tweede film is Mariska geïnterviewd over de eerste film. Beide films zijn te vinden op de NJPV-site.

Beschrijving inhoud

WAAROM Stamgroepwerk als oefening voor het leven. Samen vanuit ver­won­dering en nieuwsgierigheid, leren hoe te leren en kritisch te leren denken. Zodat je samen leert leven in verbondenheid met anderen en de wereld.

HOE Door vanuit vragen van de kinderen in te steken op hun belevings­wereld, ze de mogelijkheid te geven te oefenen voor nu en later. 

WAT Wij gaan aan de slag met stamgroepwerk vanuit kinderen. Hoe zet je zo’n thema op? Hoe kies je de doelen? Hoe zorg je dat het van de kinderen blijft? En hoe kun jij volgende week anders aan slag met stamgroepwerk. 

Deze dagroute is bestemd voor: ob-mb-mb-vo-schoolleiding-ib

 

INSCHRIJVEN >>