Jenaplan conferentie

"Van 'zorg' naar 'ondersteuning', van HGW naar JGW"

INSCHRIJVEN >>

8 november 2019

Workshopleider(s)

Ronald Heidanus

Sinds 2007 werk ik met hart en ziel in het onderwijs, voornamelijk in het speciaal onderwijs, het zogenaamde cluster 4. ‘Het zichtbaar maken en versterken van het potentieel van kinderen’ drijft mij om zo inclusief als mogelijk inhoud te geven aan het onderwijs. Mijn groepen bleken achteraf stamgroepen zoals Peter Petersen dat ooit in de wereld zette. Uitgaan van verschillen, expertises en overeenkomsten op het gebied van zelfvertrouwen, zelfreguleren en zelfkennis verbinden waren het fundament. Kinderen met diagnoses hebben ook expertises en zijn ergens meester in. Maar hoe maak je dat nu binnen de groep zichtbaar en wat vraagt dat in een reguliere context van de stamgroepleider?

 

Met het antwoord op deze vraag, noem het expertise, ben ik sinds 2012 ik als co-teacher binnen het regulier onderwijs leerkrachten en stamgroepleiders aan het emanciperen. En tijdens ieder traject en proces ervaar ik in alles dat ook ik nog meer meester word in wat ik doe. En precies dat zorgt voor een win-win-win! Het proces in wederkerig ontwikkelen en de juiste ondersteuning faciliteren laat mensen boven zichzelf uitstijgen. Het potentieel zichtbaar is voorwaarde om te kunnen doen en faciliteren in wat nodig is op ieder moment.

 

Na een onderwijsreis met mijn gezin, onder de naam Education on Touren waarbinnen de zoektocht naar wat het ‘juiste’ is in onderwijs en opvoeding centraal stond, bouw ik nu als intern begeleider samen met de schoolleider en stamgroepleiders aan een sterke Jenaplanschool in Tilburg West. Jeanne d’Arc is de naam van de school, als op mijn lijf geschreven.

Beschrijving inhoud

1. Waarom Ieder kind heeft het recht om gezien te worden in wie het is en met alles wat het bezit! Ieder kind wil leren en ieder kind wil bij de groep horen.
2. Hoe Van ‘zorg’ naar ‘ondersteuning’.
En van HGW naar JGW!
Jenaplan Gericht Werken; waar het (pedagogische) proces centraal staat.
3. Wat Het is onze verantwoordelijkheid als volwassene om met ieder kind af te stemmen. Deze intentie vraagt soms uitdagingen, maar de wil is er bij iedereen die in het onderwijs werkt. Uiteindelijk heeft iedereen tenslotte het verlangen bij de groep te willen horen, om het goed te doen en om zin te geven aan het leven.
Maar hoe leren we kinderen afstemmen?
En hoe leren we hen de verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling? 
Dat afstemmen en die verantwoordelijkheid start met oog hebben voor de volwassene, de stamgroepleider. De stamgroepleider is de leermeester, is een voorbeeld voor de kinderen en is iemand die voorleeft.
Iedereen weet in meer of mindere mate dat het werkelijk zien en diep begrijpen van processen en patronen vraagt om theoretische kennis verbonden met ervaringskennis. En deze laatste is de belangrijkste sleutel om vanuit de leermeester opnieuw leerling te zijn in relatie tot het kind. Jezelf werkelijk verbinden aan een kind vraagt om jouw en elkaars ervaring(en) slim in te zetten. Te gebruiken. Het vraagt durf om aannames en projecties even geen ruimte te geven. Even maar, want je ervaringen zijn goud. Het vraagt soms door de eigen weerstand heen weten dat onmogelijke mogelijk is! Echt waar, alles kan.
In de ervaring, er doorheen en weten hoe deze in te zetten! Het gaat je helpen om vrij én verantwoordelijk altijd de verbinding met de ander te zijn. Om de ander diens eigen proces te gunnen. We gaan ervaringen met elkaar aan en met concrete ‘tools’ om ieder kind te zien ga je naar huis.

 

INSCHRIJVEN >>