Jenaplan conferentie

"Werken met begaafde kinderen in de stamgroep"

INSCHRIJVEN >>

7 november 2019

Workshopleider(s)

Ton van Houtert, Nathalie van Geloven, Linda van Elderen

Ton van Houtert: Docent Fontys Hogeschool Educatie, pabo Tilburg en deelnemer aan de onderzoekswerkplaats POINT 013 waarin we de afgelopen jaren met 11 basisscholen en drie universiteiten onderzoek hebben gedaan naar aspecten van hoogbegaafdheid.

 

Nathalie van Geloven: Leerkracht plusklas 1 t/m 8 OBS de Kikkenduut in Oisterwijk. Lid van de onderzoekswerkplaats POINT 013

 

Linda van Elderen: Enkele jaren werkzaam geweest als stamgroepleider voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs op een jenaplanschool. Leerkracht geweest van plusklas 1 t/m 8 OBS de Blaak in Tilburg  en lid van onderzoekswerkplaats POINT013. Sinds korte tijd coördinator Talent in Beeld( voorzieningen hoogbegaafdheid regio Tilburg).

Beschrijving inhoud

1. Waarom: 
Binnen het Jenaplanonderwijs willen we uitgaan van verschillen tussen kinderen. Dit in combinatie met Passend Onderwijs voor alle kinderen, zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het begaafde kind de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Het goed in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van deze kinderen blijft voor menig stamgroepleider een hele opgave, terwijl uitdagend onderwijs juist hard nodig is. In deze workshop kijken we waarom dit voor deze kinderen van levensbelang is en geven we diverse handreikingen om in de stamgroep hiermee aan de slag te gaan. 

2. Hoe:  Uitgangspunt hierbij is steeds “het goed kijken naar en begrijpen van het begaafde kind” om zo beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte van dit kind. De wijze waarop we handreikingen en tips hebben, sluit aan bij het kijken naar en werken met begaafde kinderen vanuit een pedagogisch sensitief perspectief. 

3. Wat:  Aan de hand van enkele casussen gaan we in kleinere groepen met elkaar in gesprek en laten we je zelf ontdekken wat er nodig is voor deze kinderen. Daarvoor nemen we diverse concrete materialen mee die ingezet kunnen worden en geven we jullie tips.

Uiteraard kunnen we ook ingaan op casussen die jullie zelf inbrengen. 

Kijk al eens op  https://youtu.be/Ae2KeeQlJssen                                           https://www.youtube.com/watch?v=HCMCqir99oE&feature=youtu.be

De workshop is geschikt voor iedereen die werkt met begaafdekinderen. Enige voorkennis over het thema is niet direct noodzakelijk

 

INSCHRIJVEN >>