Jenaplan conferentie

"Rekenen in de stamgroep"

INSCHRIJVEN >>

8 november 2019

Workshopleider(s)

Belinda Terlouw

Belinda Terlouw is hogeschooldocent rekenen-wiskunde aan de Katholieke Pabo Zwolle. Haar passie is anderen leren kijken naar kinderen in de rekenles (www.kijkennaarkinderen.nl).

Het kind is bij haar altijd uitgangspunt van wat de leerkracht heeft te doen. Dat betekent goed waarnemen, duiden wat je ziet (theorie-praktijkkoppeling) om vervolgens bewuste keuzes te kunnen maken in de rekenles. 

Ze leidt studenten op tot leerkracht en leerkrachten tot rekencoördinator. Rekencoördinatoren biedt ze verdieping aan in netwerkbijeenkomsten, verdiepingsbijeenkomsten en Expertmodules. Daarnaast helpt ze scholen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun rekenonderwijs. Inmiddels heeft ze veel Jenaplanscholen begeleid bij de transitie van rekenen in leerjaren naar rekenen in de stamgroep.

Beschrijving inhoud

In deze dagroute gaan we aan de slag met het rekenen in de stamgroep. Waarom zou je dat als Jenaplanschool gaan doen? Hoe organiseer je dit? Wat vraagt dit van de leerkracht? 

De essentie van de dagroute is:

• Goed reken-wiskundeonderwijs

ü Vakinhoudelijk en vakdidactisch optimaal

ü Jenaplan-proof (o.a. Jenaplankernkwaliteiten)

ü Toekomstbestendig

• Van rekenen in leerjaren naar rekenen in de stamgroep

ü Waarom? Waartoe?

ü Wat? Hoe?

ü Aanbevelingen

Werkwijze in kernwoorden: kennisoverdracht – interactieve werkvormen (theorie-praktijkkoppeling) – vertaalslag naar eigen onderwijspraktijk maken.

De dagroute is geschikt voor: OB-MB-BB-Rekencoördinator – IB - Schoolleiding

 

INSCHRIJVEN >>