Jenaplan conferentie

"De pedagogische school met een belangrijke dubbelrol voor de stamgroepleider."

INSCHRIJVEN >>

7 november 2019

Workshopleider(s)

Peter te Riele

Als ervaren onderwijsbegeleider mag ik in allerlei rollen scholen (leerkrachten, kinderen, ouders) inspireren, trainen en ondersteunen. Een belangrijk onderdeel is het verzorgen van de jenaplanopleiding voor Het Kan: van leerkracht naar stamgroepleider.

Beschrijving inhoud

1. Opvoeding speelt een belangrijke rol in een jenaplanschool, maar dat is niet altijd gemakkelijk te benoemen. En daarom is het nodig om het daar niet alleen met elkaar over te hebben, maar ook concreet te worden.

2. In een interactieve workshop verbinden we de eigen praktijk aan de pedagogische opdracht van de jenaplanschool. Aan de hand van aandachtspunten vanuit goed-beter-best bieden we goede handvatten om zelf aan de slag te gaan. Nu maar ook voor straks in de praktijk.

3. De stamgroepleider als leerkracht én opvoeder, met een focus op die laatste rol (hoezeer ook leerkracht en opvoeder in elkaar overlopen)

In het jenaplanconcept liggen opvoeding en onderwijs zozeer in elkaar besloten dat er gesproken kan worden van de pedagogische school. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe zie je dat terug in de stamgroep?

In de workshop verzamelen we belangrijke voorbeelden uit de praktijk en koppelen dat aan een mooie lijst van observatie-items zoals dat ‘goed-beter-best’ in de stamgroep zichtbaar is. Natuurlijk hebben we het daarbij over de kracht van de stamgroep, de rollen van kinderen en hun stamgroepleider, de sfeer en het waarderen van verschillen.

Als we het goed aanpakken ga je na anderhalf weg met kennis, inspiratie en versterkt jenaplan-plezier. En natuurlijk volgt een hand-out om de inhoud in de praktijk toe te kunnen passen.

De workshop is geschikt voor: OB – MB –BB –schoolleiding – IB-VO

 

 

 

INSCHRIJVEN >>