Jenaplan conferentie

"Jenaplan in het VO, aansluiting po en vo"

INSCHRIJVEN >>

8 november 2019

Workshopleider(s)

Roger Janssen, Imar Savelsbergh, Judith Bax

Wij zijn bevlogen docenten op Metameer, een jenaplanschool in het VO.

Naast het lesgeven en het meedenken over de onderwijsontwikkelingen op onze school, organiseren wij de jenaplanscholing  en coaching van docenten in ons team. Tevens geven we vanuit volle overtuiging vorm aan inspiratiedagen op school waarin het jenaplanconcept centraal staat.

Beschrijving inhoud

1. Waarom: omdat ‘jenaplan’ in het VO antwoorden biedt op vragen die door de maatschappij aan het VO gesteld worden.

2. Hoe: door middel van een leerdoelgerichte workshop waarin we gebruik maken van met jenaplan-didactiek doorspekte werk- en gespreksvormen.

3. Wat: inspirerende voorbeelden geven waardoor een helder beeld ontstaat over jenaplan in het VO.

Het voornaamste doel van onze workshop is om een beeld te schetsen van hoe jenaplanonderwijs er in het VO uit kan zien. 

We starten met een korte presentatie over het onderwijs op onze eigen VO-school. 

We geven een vraaggestuurde workshop waarin we ingaan op vragen als ‘Wat gebeurt er in het VO met de stamgroep?’ ‘Hoe zien de basisactiviteiten eruit?’ ‘Hoe betrekken wij ouders bij ons onderwijs wanneer de kinderen op een leeftijd zijn dat ze zich voor hun ouders schamen?’ en andere vragen die er leven bij de deelnemers. 

Bovenstaande geven we vorm in een aantal werkvormen die afkomstig zijn uit onze dagelijkse praktijk.

Tevens gaan we graag met jullie in gesprek over de aansluiting PO-VO. 

De workshop is bestemd voor: bb-vo

 

INSCHRIJVEN >>