Evenementen

NJPV taaldag

NJPV taaldag

De NJPV vindt dat we bij de vormgeving van ons onderwijs vooral elkaar moeten inspireren. We willen dat bevorderen door bijeenkomsten te gaan organiseren met een vast format. In de ochtend gaan de deelnemers de stamgroepen in en ’s middags vindt verdieping plaats.

Gestart wordt met het thema taalonderwijs.

Je ziet in jenaplanscholen een praktijk van taalonderwijs, dat grofweg op twee manieren wordt vormgegeven. Scholen die werken met een taalmethode en scholen die werken met de methodiek van de Dikke Dat (voorheen Dat’s andere Taal). De laatste methodiek sluit op veel gebieden aan op jenaplanaspecten als levensecht, functioneel werken, mogelijkheden om aan te sluiten op stamgroepwerk (voorheen wereldoriëntatie), beroep op creativiteit van kinderen.

Op woensdag 13 februari zijn we te gast bij jenaplanschool ‘t Hoge Land, waar schoolbreed gewerkt wordt met De Dikke Dat. In de ochtend worden de stamgroepen bezocht.

Voor deelname is een maximaal aantal deelnemers vastgesteld.

Bezoek onderbouw: 16

Bezoek middenbouw: 24

Bezoek bovenbouw: 24

Totaal kunnen dus 64 deelnemers voor de dag intekenen.