NJPV taaldag

Kosten

De kosten voor deelname is €50,- per persoon. Wie blijft eten betaalt € 75.

Betaling moet binnen zijn, voordat de taaldag plaatsvindt.

Bij het inschrijven via administratie@njpv.nl moet je aangeven of je blijft eten.