NJPV taaldag

Programma NJPV taaldag

Het programma ziet er als volgt uit:

Groepsbezoek (drie jarige stamgroepen): ob-mb-bb: 8.30-12.00 uur

Lunch: 12.30-13.30 uur

Taalmarkt (13.30-14.00 uur)

Lezing: Janny Bolink (14.00-14.30 uur)

Workshops rond taalvernieuwing in jenaplanscholen (14.30-15.45)

Taalviering: 15.45-16.00

De volgende workshops worden aangeboden:

Marjan Kok: druktechnieken

Lisa Seuters: woordenschat

Ton van Leeuwen: boekpresentatie

Rowena Verhaaf: werken met vrije tekst

Hester Pannekoek: teksten met kleuters ( vrije tekst en thema formulieren e.d.)

Marian Dekker: schoolbibliotheek