Evenementen

Stamgroepleider 2.0

Beste Jenaplanner,

Helaas heeft de organisatie van Stamgroepleider 2.0 moeten besluiten deze editie, vanwege een te laag deelnemersaantal, te annuleren. Wanneer er tijdens of na de inschrijving reeds een betaling heeft plaatsgevonden, zal het in rekening gebrachte bedrag door de administratie van de NJPV worden terugbetaald. Wanneer de betaling aan ons (bijvoorbeeld d.m.v. factuur) nog niet heeft plaatsgevonden, dan kan dit zoals vanzelfsprekend geannuleerd worden.

Mochten er naar aanleiding van dit schrijven vragen zijn ontstaan, dan kunt u contact opnemen met de administratie van de NJPV.

We hopen u tijdens een volgende editie van Stamgroepleider 2.0 weer te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Jenaplan Jong