NJPV dag directeuren en interne begeleiders

Praktische informatie

De studiedag zal plaatsvinden in jenaplanschool Sint Franciscus in Nunspeet.

Tijd: 14.00 (inloop)  uur tot 18.30 uur.

 Adres: Berenbosweg 25, 8071 DX Nunspeet

Telefoon: 0341 252 261

Provincie: Gelderland