NJPV dag directeuren en interne begeleiders

Praktische informatie

De studiedag zal plaatsvinden in jenaplanschool de Bieshaar in Hoogland.

Tijd: 14.30 uur tot 18.30 uur.

Adres: Kraailandhof 3, Hoogland, 3828 JN Amersfoort
Provincie: Utrecht
Telefoon: 033 480 1414