Evenementen

Studiedagen 2022-2023

Zoals ieder jaar organiseert de NJPV een aantal studiedagen rond een bepaald thema. Deze zijn bedoeld voor schoolleiders, ib-ers, jenaplanspecialisten en stamgroepleiders.
’s Ochtends een inkijkje in de praktijk, ’s middags een lezing of presentatie en een goede dialoog. De kosten inclusief lunch bedragen 60 euro per persoon. 

25 Januari 23; Het Jonge kind, 2-7 jaar, locatie; IJwegschool te Hoofddorp

Jonge kinderen hebben een eigen manier van leren. Ze spelen. Ze spelen niet omdat ze willen leren, maar ze spelen omdat ze nieuwsgierig zijn naar de wereld  Kinderen hebben recht op spelen, ze hebben recht op hun eigen nieuwsgierigheid en recht om op een manier te leren die bij hen past. Het spel van jonge kinderen komt de laatste decennia te vaak in de verdrukking!
De NJPV heeft in 2019 het boek ‘Ik wil spelen’ laten schrijven om het jonge kind, de plek die het verdient, te geven binnen het jenaplanconcept! Juist het Jenaplanconcept geeft ruimte aan het jonge kind!

In de ochtend is er de mogelijkheid om te genieten van de mooie ontwikkeling die de school doormaakt. En ’s middag een inhoudelijke studiemiddag met de schrijvers van het boek ‘Ik wil spelen’; Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen.

Samen verkennen we op welke wijze het jonge kind zich weer spelend mag ontwikkelen binnen het jenaplanonderwijs. Met jou als grote stimulator van de ontwikkeling van de kinderen binnen het spelen, ontdekken en onderzoeken vanuit welbevinden, betrokkenheid en autonomie.

Kom mee doen en luisteren om op jouw jenaplanschool het jonge kind weer te geven wat het nodig heeft.

[Aanmelden niet meer mogelijk]

3. 16 maart 23; Ruimte als pedagoog, locatie: Jenaplanschool de Spaaihoeve te Eindhoven

De stamgroep is de basis. Als stamgroepleider ben je eindverantwoordelijk voor de groep, maar het onderwijs in een cluster wordt vormgegeven door de vier stamgroepleiders in samenwerking met onderwijsassistenten, begeleiders van individuele kinderen met specifieke onderwijsbehoefte en andere medewerkers. Dit betekent onder andere dat je ook lessen en activiteiten voorbereid en geeft aan kinderen van andere stamgroepen. Er vinden tevens cluster overstijgende activiteiten plaats, zo zijn er wekelijks workshops waar kinderen zich voor in kunnen schrijven. De meeste momenten in de kring vinden met de hele stamgroep plaats. Per cluster werken de stamgroepen intensief samen. Leerlingen uit een cluster krijgen instructie van alle stamgroepleiders uit dat cluster. De eigen stamgroepleider blijft verantwoordelijk voor zijn eigen kinderen uit de stamgroep, maar alle talenten van teamleden uit een cluster worden op deze manier optimaal ingezet. De kinderen starten de dag in hun eigen stamgroep en werken daarna gedurende de dag afwisselend in hun cluster en stamgroep. Aan het einde van de dag komt de stamgroep weer samen om met elkaar te spreken over de opgedane kennis en ervaringen. Vervolgens sluiten ze de dag gezamenlijk af.

’s Ochtends zien we de school in praktijk en na de lunch neemt schoolleider Lenny Voets ons mee en vertelt ons over het tot stand komen van dit prachtige, duurzame gebouw, de relatie met de visie van de school en de bijzondere samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid van stamgroepleiders in deze clusters.

>> Aanmelden

4.  11 mei 23; De blokperiode, locatie de Schaepmanschool te Barendrecht.

Kinderen zoveel mogelijk laten leren in een stamgroep is een wens van vele stamgroepleiders. Hoe gebruiken we daarbij de kracht van de stamgroep en kunnen we instructie als tool inzetten? En wie verzorgen die instructies eigenlijk? Is goed onderwijs niet veel meer dan een optelsom van een reeks goed uitgevoerde (directe instructie) lessen.

De basis moet op orde zijn.
En is de basis taal en rekenen of juist de essenties (ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden).
Werken aan inlevingsvermogen, empathie, nieuwsgierig zijn, verwondering en aan onderzoekend vermogen, zou dat niet meer de basis zijn?
En Is daarbij niet de belangrijkste opdracht de kinderen (en ook de volwassenen) te helpen met de vraag: Wie ben ik?

De ochtend zien we de school in werking en de middag een presentatie van schoolleider Carolyne Wijnolts en een mooie dialoog olv Geert Bors over jenaplanonderwijs vanuit visie, overtuiging en filosofie.

>> Aanmelden