Webinars

Webinar e-portfolio voor kinderen - 25 mei 2021

De NJPV organiseert bijeenkomsten of Webinars waarbij een inhoudelijke ontwikkeling of product centraal staat.
Criterium is dat dit een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het jenaplanconcept van onze scholen. De NJPV heeft in het verleden bijeenkomsten georganiseerd over “Jeelo”, “mijn rapportfolio” en “klassenteksten”.
Tijdens een volgend Webinar wordt Mevolution e-portfolio + gepresenteerd door Tom Oosterhuis.

Een eerdere versie van dit e-portfolio is een aantal jaar geleden gebruikt binnen de Jenaplan Opleiding. In de afgelopen 7 jaar is het doorontwikkeld in samenwerking met twee schoolbesturen van in totaal 10 scholen.
Mevolution e-portfolio+ is in te zetten als “leerling volg-(jezelf)-systeem” (bijvoorbeeld op de jenaplan essenties) en als elektronische leeromgeving. Voor de kinderen maar ook voor het leren van onszelf als opvoed- en onderwijsprofessionals. Een speciale eigenschap van het instrument is dat je niet alleen leerresultaten in beeld brengt, maar ook de nadruk legt op het leerproces. Tom Oosterhuis maakt de vergelijking met een muziekinstrument. “Het gaat niet over het instrument, maar om de muziek die je ermee wilt maken.” Tom neemt ons mee in de visie achter het instrument.

Het Webinar vindt plaats op 25 mei van 19.30 - 20.30 uur.

Inschrijven

Inschrijven kan van 15 april tot 20 mei via onderstaand formulier.

 uw aanmelding ( * = verplicht) 
Achternaam *
Voornaam of voorletter(s) *
Naam school/organisatie *
E-mail adres *