Webinars

Webinar Walhallab

Op woensdag 14 april j.l. vond het derde en laatste webinar plaats van de webinarreeks Walhallab. In dit webinar werd nog meer ingegaan op het principe van leerling-(gezel)-meester. Hoe werkt dat nou precies, wat is de kracht van dit principe en hoe pas je dat toe in de praktijk. Vanuit Walhallab is 'meester' Maurice aan het woord geweest en met de deelnemers zijn ervaringen uitgewisseld vanuit de praktijk.

We willen Marco nog eens bedanken voor de gastvrijheid en de openhartigheid waarmee hij zijn verhalen, kennis en idealen heeft willen delen met ons. Wij denken dat er heel veel raakvlakken zijn met het jenaplanconcept en dat we veel kunnen leren van het lef waarmee gewerkt wordt binnen Walhallab. Wat gebeurt er als je ervan uitgaat dat alles mogelijk is? 

Je hoeft als stamgroepleider of schoolleider niet alles zelf te weten. De kracht zit hem juist in het samen doorlopen van het proces om iets te weten te komen. Waar of bij wie kun je de informatie halen en hoe benader je iemand dan? Hiervoor is het handig om een netwerk te hebben en hier ook een beroep op te doen. 

Marco had nog uren kunnen vertellen en wij hadden nog uren kunnen luisteren naar zijn inspirerende verhalen. Ben je nieuwsgierig geworden naar Walhallab en wil je het eens met eigen ogen zien? Het is mogelijk om op een vrijdag mee te draaien. Neem hiervoor contact op via info@walhallab.nl of ga naar de website voor meer informatie: walhallab.nl

Tweede webinar 24 maart

Op 24 maart j.l. vond het tweede webinar plaats van de webinarreeks Walhallab. Marco Mout heeft tijdens dit webinar gedeeld hoe binnen Walhallab omgegaan wordt met 'meesters'. De koppeling naar het principe leerling-gezel-meester dat binnen het jenaplanconcept wordt gebruikt was snel gemaakt. Maar hoe doe je dat nu in de praktijk? En wat doet het met een kind om 'meester' te zijn? 

De deelnemers gaan de komende tijd actief aan de slag in hun praktijk met dit principe. Middels een besloten facebookpagina kunnen de ervaringen en vragen worden gedeeld.

Walhallab info video