Jenaplan op thema

Burgerschap

Met deze tekst willen wij scholen houvast bieden bij het opstellen van een eigen “burgerschapsbeleid”. We gaan met onze tekst uit te willen werken vanuit componenten, die al in het verwerkelijken van het jenaplanconcept zitten.

Functies zijn voor het jenaplanconcept beschreven in de 20 basisprincipes, die een tijdloos karakter dragen.

Het zijn uitspraken die weergeven hoe de mens- en maatschappijvisie vanuit het jenaplanconcept eruit ziet.

NJPV en burgerschapsonderwijs