Jenaplan op thema

Zelfstandigheidsontwikkeling

Voor een boek - onder auspicien van het lectoraat vernieuwingsonderwijs - over het thema "zelfstandigheidsontwikkeling in het vernieuwingsonderwijs" is onderstaand hoofdstuk geschreven voor het jenaplanconcept:

Historisch onderzoek zelfstandigheidsontwikkeling jenaplanscholen

Materialen:

Iself poster zelfsturend leren. Uitgave lectoraat vernieuwingsonderwijs