Onderzoek en ontwikkeling

Investeringsfonds Nederlandse Jenaplanvereniging

Voor ontwikkeling van het jenaplanonderwijs zijn gezamenlijke investeringen nodig. Hiervoor is een investeringsfonds beschikbaar met middelen uit de algemene reserve. Leden van de Nederlandse Jenaplanvereniging kunnen in een samenwerkingsverband van minimaal drie scholen een projectaanvraag indienen. Het project draagt bij aan de kwaliteit onze jenaplanscholen en onze stamgroepleiders of de PR van het Jenaplan. Voorwaarde voor toekenning is een financiële onderbouwing middels een begroting.

Voor meer informatie:
Investeringsfonds NJPV: Jenaplaninvesteringen een gezamenlijke verantwoordelijkheid