Jenaplan internationaal

Lectoraat onderwijsvernieuwing

Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs is ontstaan naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over de effectiviteit van traditioneel vernieuwend onderwijs. Er was behoefte aan een praktijkrelevante wetenschappelijke beschouwing en een aanscherping van de onderwijsvisie. Individuele scholen kunnen onderzoeksvragen bij het lectoraat neerleggen. De onderzoeksvragen worden vertaald naar concrete oplossingen voor de beroepspraktijk. Onze intensieve samenwerking met de Nederlandse Dalton Vereniging en de daltonscholen is uitgebreid naar vernieuwingsscholen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Jenaplan Verenging, de Freinet-beweging en de Vereniging Bijzondere Scholen. Het lectoraat verzorgt ook verschillende vormen van onderwijs met als doel leraren die in het vernieuwingsonderwijs werkzaam zijn verder te professionaliseren.

Dat is de kern van wat met het lectoraat wordt beoogd: een praktijkrelevante wetenschappelijke beschouwing en aanscherping van de onderwijsvisie op de vernieuwingsscholen.

Lectoraat vernieuwingsonderwijs

Motivatie participatie NJPV aan Lectoraat vernieuwingsonderwijs

Het huidige Lectoraat Vernieuwingsonderwijs (gekoppeld aan Saxion Deventer) heeft zich, op basis van grondig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, in de afgelopen vier jaar toegelegd op het ontwikkelen van een kennisbasis voor de daltononderwijspraktijk, met als doel die praktijk te informeren over hoe doelmatig onderwijs op leerling-, leraar- en schoolniveau kan worden gerealiseerd. Voor de NJPV is het van belang om met een kritische, open blik naar de eigen conceptuele ontwikkeling te kijken en te anticiperen op externe ontwikkelingen. Daarnaast willen wij aannames binnen het eigen conceptuele jenaplan-denken zoveel mogelijk onderbouwd zien. Vanuit historisch perspectief is het dan een logische stap om een link te leggen met wetenschappelijk onderzoek. Zo kreeg Petersen naast het gewoon hoogleraarschap in de opvoedingswetenschap, de leiding over het pedagogisch seminarie en de universitaire oefenschool te Jena en verwierf hij het recht daar nieuwe onderwijsvormen te beproeven. Aan die universiteitsschool ontwikkelde Petersen het school- en onderwijsconcept dat we nu met ‘Jenaplan’ aanduiden. Participatie aan het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs draagt bij aan de statutaire NJPV doelen: de uitgangspunten van het jenaplan-concept te verbreiden, te actualiseren en in de praktijk te optimaliseren.

Voor meer informatie: Motivatie participatie NJPV aan Lectoraat

Informatie over lopende onderzoeksprojecten vanuit het Lectoraat:

Beta burgerschap