Onderzoek en ontwikkeling

Ontwikkelingen buitenland

Jenaplan in de wereld
Gericht werken aan de uitbouw van internationale pedagogische relaties is voor de NJPV van groot belang.
Leren, steunen en inspireren

De ontwikkeling van de jenaplanbeweging in het algemeen en van die in Nederland in het bijzonder, is nauw verbonden met het leren samenleven. Petersen droomde al van een pedagogische beweging in Europa.
Dit geluid klonk nog sterker door bij Suus Freudenthal, die zich in de jaren vijftig van de 20e eeuw toelegde op een ‘internationaal plan’, waarin kinderen en schoolklassen in andere landen, leefomstandigheden en culturen beelden van elkaar toetsten.

Jenaplanbeweging en buitenlandse relaties

We noemen de belangrijkste:
Duitsland: het jenaplanonderwijs ontleent haar naam aan de plaats Jena, Duitsland, waar Petersen de grondlegger was van het jenaplanonderwijs. Er werd gecorrespondeerd, gehospiteerd, gestudeerd, vertaald, gepubliceerd en later werden gedurende een langere periode ook Duits-Nederlandse conferenties over inhoudelijke thema’s gehouden. Zie jenaplan-heute.de

USA: het werk van John Goodlad en Robert Anderson, over innovatie (begrippen als ‘interpreteerbaar streefmodel’, ‘ontvankelijk grondmodel’ en ‘vorm volgt functie’ zijn mede daaruit voortgekomen) en over ‘The Nongraded Elementary School’.

Engeland: functioneel lezen (Doris Nash), de ‘integrated day’, geïntegreerd leren en creativiteit et cetera. Het gaat bij dit alles om zowel ervaring, informatie als inspiratie.

Japan en Taiwan: de laatste jaren zijn er intensieve contacten ontstaan en uitgebouwd om het concept in deze landen bekendheid te geven.

Vlaanderen: vanuit de NJPV zijn al jarenlang werkrelaties opgebouwd met de Vlaamse jenaplanscholen. Zie: https://www.facebook.com/BelgischeJenaplanVereniging

In Nederland is veel tot stand gebracht; waarschijnlijk hebben wij het grootste aantal  ‘nongraded multiage’ scholen ter wereld. Tegelijkertijd hebben wij daardoor ook een verantwoordelijkheid om naar vermogen andere (buitenlandse) relaties te ondersteunen en iets door te geven van wat we zelf ontvangen en verder ontwikkeld hebben.

Jenaplan in de wereld