Onderzoek en ontwikkeling

Trotsfolio’s: waar gebeurt wat

In dit menu willen we goede praktijkvoorbeelden gaan weergeven, die in jenaplanscholen zijn ontwikkeld.

Projecten, die meegedingd hebben voor de Peter Petersen Prijs, zullen in elk geval worden gepresenteerd.

Projecten worden themagewijs geordend:

Jenaplanessenties

Presentatie St. Jozefschool verhalen met een hart

Presentatie Roncallischool Velp Onderzoeken