Scholing

Introductiecursus 2021–2022

Ook in het schooljaar 2021-2022 worden er door de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) weer introductiecursussen georganiseerd. Dit is een korte cursus bestemd voor beginnende stamgroepleiders: een kennismaking met het jenaplanconcept. Stamgroepleiders komen vier dagdelen bijeen en verkennen samen, onder leiding van een NJPV-erkende docent, het jenaplanconcept.
De NJPV heeft het raamwerk van de introductiecursus vastgesteld en de jenaplanbegeleidingsdiensten verzorgen de uitvoering. Dit schooljaar worden er op twee plekken introductiecursussen georganiseerd: ’s Hertogenbosch en Zwolle. Er zijn 2 jenaplanbegeleidingsdiensten die dit jaar voor de uitvoering zorgen:

More Jenaplan (Rien vd Heuvel) organiseert het in 's Hertogenbosch op:
18 november ‘21 start 15.30 uur
18 januari ‘22 start 15.30 uur
16 februari ‘22 start 14.00 uur
17 maart ‘22 start 15.30 uur
Werktijden worden afgestemd tussen uitvoerend bureau en deelnemers.

Jena door Janny (Janny Bolink) organiseert het in Zwolle op:
4 oktober ’21,
23 november ’21,
12 januari ’22,
17 februari ‘22
Werktijden worden afgestemd tussen uitvoerend bureau en deelnemers.

Aanmelding kan alleen via de NJPV. Dit kan door de schoolleiders rechtstreeks gedaan worden:

>> naar inschrijving

Ook tijdens het eerste regio-overleg van het schooljaar 2021-2022 wordt de introductiecursus als agendapunt opgevoerd.

Doelgroep
De introductiecursus is bedoeld voor beginnende stamgroepleiders. Startende schoolleiders op jenaplanscholen kunnen terecht bij een traject dat speciaal voor hen ontwikkeld wordt. Hetzelfde geldt voor startende IB-ers; ook voor hen wordt er een cursus georganiseerd. Beginnende schoolleiders en IB-ers worden verzocht zich bij deze cursussen aan te melden.

Inhoud
De opzet van de introductiecursus is gelijk gebleven aan die van het vorig jaar. De boeken ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ en ‘Ik wil spelen’ vormen de basis van de introductiecursus. Beide boeken zijn dan ook verplichte literatuur en zijn opgenomen in de aanmeldingsprocedure.

Onderdelen uit de boeken worden gezamenlijk verkend en er worden in verband gebracht met de eigen praktijk van stamgroepleiders. De deelnemers leren zo beter herkennen hoe het jenaplanconcept zich manifesteert in hun eigen stamgroep en in hun eigen school. Dat helpt hen betere keuzes te maken vanuit ons jenaplanconcept. Zo maken de deelnemers gezamenlijk kennis met de pedagogische grondhouding / situatie in het jenaplanonderwijs, beschrijven hun eigen pedagogische houding en ontwikkelen hun eigen weg daarin.

Stamgroepwerk
Deelnemers gaan aan de hand van hun eigen vragen aan de slag met de wijze waarop zij stamgroepwerk in hun stamgroep begeleiden. Zo kunnen aan het eind van de cursus stamgroepwerk beschrijven en hebben eerste stappen gezet in de toepassing.

Nevendoelstelling
Deelnemers leren andere beginnende stamgroepleiders kennen, waar mogelijk een klein netwerk uit voortvloeit. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bij elkaar te rade kunnen gaan met praktijkproblemen. In de introductiecursus zal er ook gerefereerd worden aan de jenaplanopleiding, een logisch vervolg op de introductiecursus. De jenaplanopleiding wordt afgesloten met het erkende jenaplandiploma en kent een omvang van 2 a 3 jaar. De introductiecursus wordt afgesloten met een NJPV-certificaat.

Werkwijze en organisatie
Zoals gezegd bestaat de introductiecursus uit vier dagdelen tussen november 2021 tot en met juni 2022. Het tijdstip wordt in overleg met de deelnemers, regio of scholen afgestemd.
De kosten zijn € 350,- per persoon per traject, inclusief een exemplaar van beide jenaplanboeken ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ en ‘Ik wil spelen’. Facturen worden verzonden door de betreffende uitvoerende bureaus.

De inschrijving loopt alleen via de NJPV (niet via de jenaplanbeleidingsdiensten).

>> naar inschrijving

Maar kan ook tijdens de eerste regiobijeenkomst in 2021-2022.
De inschrijvingen moeten vóór 1 oktober 2021 binnen te zijn.

De NJPV evalueert na afloop digitaal de kwaliteit op basis van de ervaringen van de deelnemers.