Scholing

Introductiecursus 2023–2024 , schrijf je nu al weer in!

Ook in het schooljaar 2023-2024 worden er door de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) weer introductiecursussen georganiseerd. Dit is een korte cursus voor beginnende stamgroepleiders: een kennismaking met het jenaplanconcept. Stamgroepleiders komen vier dagdelen bijeen en verkennen samen, onder leiding van een NJPV-erkende docent, het jenaplanconcept.
De NJPV heeft het raamwerk van de introductiecursus vastgesteld en de jenaplanbegeleidingsdiensten verzorgen de uitvoering. Dit schooljaar worden de introductiecursus door de volgende jenaplanbegeleidingsdiensten verzorgd: Door het instituut DOEN en door het instituut Primenius. De locaties worden op zo gunstige mogelijke en bereisbare plekken voor de deelnemers gekozen. Ruim voor de start van de introductiecursus wordt dit met de deelnemers gedeeld. Ook het exacte tijdstip wordt nog nader bepaald. (Gangbaar is tussen 15.00-18.30 uur)

Instituut DOEN voert de cursus uit op:

  • woensdag 11 oktober ’23  start
  • woensdag 15 november ‘23
  • woensdag 7 februari ‘24
  • woensdag 20 maart ‘24

Studietijden en locatie(s) worden afgestemd tussen uitvoerend bureau en deelnemers.

Instituut Primenius voert de cursus uit op:

 

  • dinsdag 14 november ’23

  • dinsdag 18 januari ‘24
  • dinsdag 12 maart ‘24
  • dinsdag 11 april ‘24

Studietijden worden afgestemd tussen uitvoerend bureau en deelnemers.

Ook is het mogelijk je aan te melden via de regio waarin jouw jenaplanschool participeert of met je eigen schoolteam. Maak dit dan kenbaar via edwin.solen@njpv.nl.

Aanmelding kan alleen via de NJPV. Dit kan door de schoolleiders rechtstreeks gedaan worden:

Aanmelden introductiecursus

Doelgroep
De introductiecursus is bedoeld voor beginnende stamgroepleiders. Startende schoolleiders op jenaplanscholen kunnen terecht bij een traject dat speciaal voor hen door de NJPV ontwikkeld wordt. Hetzelfde geldt voor startende IB-ers; ook voor hen wordt er een cursus door instituten georganiseerd. Beginnende schoolleiders en IB-ers worden verzocht zich bij deze cursussen aan te melden.

Inhoud
De opzet van de introductiecursus is gelijk gebleven aan die van het vorig jaar. De boeken ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ en ‘Ik wil spelen’ vormen de basis van de introductiecursus. Beide boeken zijn dan ook verplichte literatuur en zijn opgenomen in de aanmeldingsprocedure.

Onderdelen uit de boeken worden gezamenlijk verkend en er worden in verband gebracht met de eigen praktijk van stamgroepleiders. De deelnemers leren zo beter herkennen hoe het jenaplanconcept zich manifesteert in hun eigen stamgroep en in hun eigen school. Dat helpt hen betere keuzes te maken vanuit ons jenaplanconcept. Zo maken de deelnemers gezamenlijk kennis met de pedagogische grondhouding / situatie in het jenaplanonderwijs, beschrijven hun eigen pedagogische houding en ontwikkelen hun eigen weg daarin.

Stamgroepwerk
Deelnemers gaan aan de hand van hun eigen vragen aan de slag met de wijze waarop zij stamgroepwerk in hun stamgroep begeleiden. Zo kunnen aan het eind van de cursus stamgroepwerk beschrijven en hebben eerste stappen gezet in de toepassing.

Nevendoelstelling
Deelnemers leren andere beginnende stamgroepleiders kennen, waar mogelijk een klein netwerk uit voortvloeit. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bij elkaar te rade kunnen gaan met praktijkproblemen. In de introductiecursus zal er ook gerefereerd worden aan de jenaplanopleiding, een logisch vervolg op de introductiecursus. De jenaplanopleiding wordt afgesloten met het erkende jenaplandiploma en kent een omvang van 2 à 3 jaar. De introductiecursus wordt afgesloten met een NJPV-certificaat.

Werkwijze en organisatie
Zoals gezegd bestaat de introductiecursus uit vier dagdelen. Het tijdstip wordt in overleg met de deelnemers, regio of scholen afgestemd.
De kosten zijn € 350,- per persoon per traject, inclusief een exemplaar van beide jenaplanboeken ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ en ‘Ik wil spelen’. Facturen worden verzonden door de betreffende uitvoerende bureaus.

De inschrijving loopt alleen via de NJPV. De inschrijvingen moeten vóór 1 oktober 2023 binnen te zijn.

Aanmelden introductiecursus

De NJPV evalueert na afloop digitaal de kwaliteit op basis van de ervaringen van de deelnemers.