Scholing

Orientatie scholing Jenaplan

Bij een opleidingsinstituut kan een programma “oriëntatie jenaplan” gevolgd worden, waarmee geslaagden later de volledige jenaplanopleiding kunnen vervolgen. Deze opleiding is opgezet met de intentie om studenten enthousiast te maken voor het jenaplanconcept. Het is een mogelijke opstap voor de studenten om op een later moment  de volledige opleiding te gaan volgen. Vanaf het begin van deze opleiding maakt de student de eigen ontwikkeling zichtbaar aan de hand van het portfolio.
De inhoudelijke criteria voor de kwaliteit van het portfolio zijn opgenomen in het uitstroomprofiel.
“Oriëntatie jenaplan” leidt tot een Jenaplancertificaat. Het certificaat heeft geen post HBO status.
De totale studieomvang bedraagt: 2 EC (= 56 uur), exclusief de stages. De stage binnen de basisopleiding heeft het karakter van een oriënteringsstage. De studieomvang is opgebouwd met minimaal 30 contacturen. Contacturen bestaan uit docenturen, gastlessen, portfoliowerk e.d. Het instituut, dat “Oriëntatie jenaplan” aanbiedt, neemt uiteindelijk zelf de beslissing hoe de 56 uren worden ingericht.

Het programma van “Oriëntatie jenaplan” bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Pedagogische grondhouding
  2. Inrichten van een leerrijke omgeving: betekenisvol onderwijs.
  3. Het kind en de ander: groepsprocessen, groeperingsvormen
  4. De vijf basisactiviteiten: gesprek-spel-werk-viering en de innerlijke basisactiviteit en hun plek in een ritmisch weekplan

Deelnemende instellingen

Bij de NJPV staan de volgende instellingen geregistreerd, die de intentie hebben om de opleiding Oriëntatie Jenaplan waar te maken:

  • HAN Nijmegen/Arnhem
  • KPZ Zwolle

Voorbeelden stageopdrachten
Wanneer een stage niet mogelijk is