Scholing

Voortgezet jenaplanonderwijs

Verslag bijeenkomst jenaplan VO schoolleiders netwerk 15-6-2022

 • Vervolg jenaplan scholing op de scholen en de rol van de interne opleiders
 • Jenaplan op de kaart bij NJPV, welke acties komend jaar (landelijke dag, Mensenkinderen, AB)
 • Professionalisering jenaplan VO schoolleiders
 • Onderlinge kwaliteitsbewaking
 • Verbinden op verschillende niveaus
 • Inhoud netwerkbijeenkomsten 2022-2023

Data voor de bijeenkomsten 2022-2023:

 • 6 oktober live bijeenkomst in Zwolle (jenaplan VO dag)
 • 16 november (online)
 •  25 januari (live)
 •  12 april (live)
 • 21 juni (online)

Data voor de interne opleiders 2022-2023:

 • 6 oktober tijdens de jenaplan studiedag
 • 12 oktober
 • 23 november
 • 25 januari
 • 12 april
 • 21 juni

Vervolg jenaplan scholing op de scholen en de rol van de interne opleiders:
Interne opleiders willen graag verbonden blijven in een netwerk.
Komend schooljaar draaien de intern opleiders in Nijmegen zelfstandig een nieuwe groep jenaplan introductie op hun eigen school. Verder zijn ze zoekende naar vervolg voor de mensen die de introductie al gedaan hebben. Verder zijn de intern opleiders in stelling gebracht om ook in de school jenaplan weer veel meer zichtbaar te krijgen. Een hele set aan voorstellen voor aanpassingen is al aangenomen en wordt uitgevoerd komend jaar.
In Reuver start de eerste groep nog o.l.v. Roger (zoals afgelopen jaar op de andere scholen).
In Herenveen start komend jaar een hele nieuwe school. We zijn komend jaar daar welkom om te komen kijken en evt. coaching on the job te doen. Specifieke Jenaplan scholing voor collega’s staat daar on hold.
Op Metameer Boxmeer worden komend jaar intern een aantal modules verzorgd op dinsdagmiddagen voor het hele team daar (data nog niet bekend), hier zouden ook collega’s van andere scholen aan kunnen sluiten.

Om de interne opleiders te ondersteunen en verder te scholen worden de volgende bijeenkomsten gehouden:

Aanbod vanuit NJPV:  5 intervisie bijeenkomsten (3 uur) o.l.v. Roger, kosten €350,00 p.p.
Tijdens deze intervisie bijeenkomsten kijken we naar inhoud en voortgang van de introductiecursus, verdieping eigen kennis jenaplan.  Het in beweging krijgen en houden van jenaplan gedachtengoed op school. Vervolg scholingsaanbod voor docenten die introductiecursus gevolgd hebben.
Als er nieuwe scholen zijn (zonder intern opleiders) die een introductiecursus willen volgen, kan er een introductie cursus gestart worden op de eigen school door Roger of kan er landelijk aangesloten worden bij de introductiecursussen die vermeld staan in de nieuwsbrief (niet specifiek VO).

Als er scholen zijn die een vervolgmodule op de eigen school willen gaan uitrollen:

Aanbod vanuit NJPV: 4 bijeenkomsten (3uur) o.l.v. erkende opleider, kosten €350,00 per deelnemer
Op onderwerp kijken we welke opleider hier de meeste expertise heeft om dit traject op de school uit te gaan voeren. Interne opleiders kijken mee en kunnen deze module het jaar erna zelf uitvoeren.

Jenaplan op de kaart bij NJPV, welke acties komend jaar (landelijke dag, Mensenkinderen, AB)
Zie nieuwsbrief NJPV.
Graag hebben we nog een extra vertegenwoordiger in het AB van de NJPV, nu zit Caroline daar in met een dubbele pet. Jenaplan VO is een van de speerpunten voor NJPV komende jaren, dus een extra afgevaardigde van jenaplan VO is erg wenselijk.
De volgende Mensenkinderen staat in het teken van jenaplan VO, daar worden de voorbereidingen voor getroffen en ook tijdens de eerste NJPV studiedag van komend schooljaar (6 oktober) is VO van de partij.

Professionalisering jenaplan VO schoolleiders
Ook hier zie nieuwsbrief NJPV. Er start komend jaar een gecertificeerde opleiding voor jenaplan schoolleiders. Schrijf je in zou ik zeggen..
Wat doen we in ons netwerk aan professionalisering voor schoolleiders?
Op dit moment trekken we in ieder geval samen op als het gaat om professionalisering van onze docenten. Dit hebben we vooral online gedaan. Tijdens de live bijeenkomsten was er ook tijd voor ontmoeting en bijpraten van waar iedere school uit hing. Klein onderdeel was intervisie op een vraagstuk van de ontvangende school, waar zijn we trots op en wat verdient er meekijken door collega jenaplan VO collega’s?

De volgende items zijn niet expliciet besproken

 • Onderlinge kwaliteitsbewaking
 • Verbinden op verschillende niveaus

Inhoud netwerkbijeenkomsten 2022-2023
Voorstel voor komend jaar is in ieder geval om tijdens de live bijeenkomsten een gezamenlijk thema aan te pakken:

 • Onderbouw v.s. bovenbouw
 • Team in beweging krijgen/houden
 • Heterogeniteit