Wat is Jenaplan

Jenaplankernkwaliteiten

Jenaplankernkwaliteiten bevatten uitgangspunten voor de inrichting van een jenaplanschool. Elke erkende jenaplanschool baseert hierop een eigen ontwikkelingsplan.

overzicht jenaplankernkwaliteiten

Zelfevaluatie op basis van jenaplankernkwaliteiten

Binnen dit menu wordt informatie aangereikt over het erkenningstraject jenaplanscholen. Elke school, die deelneemt aan het traject wordt verzocht een schoolcontactpersoon en emailadres door te geven via directeur@njpv.nl.
Na invoering van de gegevens ontvangt de contactpersoon een emailbericht met een link en werkwijzer. In die werkwijzer worden de vervolgstappen beschreven. Het instrument is alleen toegankelijk via de schoolcontactpersonen.

Werkwijzer zelfevaluatie-instrument voor schoolcorrespondenten

Als contactpersoon zorg je ervoor dat alle stamgroepleiders van een school het instrument kunnen invullen. Je zet daartoe de volgende stappen:

  • Je hebt als schoolcontactpersoon, na aanmelding bij de NJPV,
  • een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. 
  • Log met de link die daarbij is aangegeven in.
  • Je komt direct bij de lijst Stamgroepleiders.
  • Klik op Toevoegen. Vul de naam in van een van de stamgroepleiders van je school. Klik dan op: Toepassen, waardoor de naam wordt opgeslagen. 
  • Zo kan je alle stamgroepleiders inschrijven. Als dat is gebeurd, sluit dan dit venster.
  • Zet een vinkje in het meest linkse vakje van de stamgroepleiders,
  • die gemaild moeten worden. Klik nu op Verstuur link.
  • Daardoor krijgt elke stamgroepleider van je school de link gemaild,
  • waarmee zij ook in het instrument kunnen gaan werken.

Webadres zelfevaluatie instrument

Het Jenaplan Zelfevaluatie Instrument is op het volgende url te bereiken:
> jsa.jenaplan.nl