Media

Bibliotheek

Zoeken


Voor informatie en actuele titels

Op dit moment zijn alle boeken opgeslagen in afwachting van de nieuwe lokatie, waar de bibliotheek zal worden ingericht. Dat houdt dus in dat er voorlopig geen boeken kunnen worden uitgeleend.

Hoe werkt het?
De collectie uit de ZA (archief)boeken en de Z boeken. Tevens zijn er archiefdozen, die in 2014 digitaal zijn bewerkt.
De ZA boeken zijn ter plekke in te zien maar niet uitleenbaar.

Het andere deel bevat de Z boeken. Dit zijn aan Jenaplan en onderwijs gerelateerde boeken. In het register op de NJPV site kun je op trefwoord - titel en auteur alle informatie opzoeken.

U kunt alle Z boeken lenen met verzendkosten en voor 3 weken. Eventueel te verlengen!