Media

Bibliotheek

Zoeken


Voor informatie en actuele titels

De Suus Freudenthal Bibliotheek wordt beheerd door Helmy Hehenkamp.

Hoe werkt het?
In Zutphen  bestaat  de collectie uit de ZA (archief)boeken en de Z boeken. Tevens zijn er archiefdozen, die in 2014 digitaal zijn bewerkt.
De ZA boeken zijn ter plekke in te zien maar niet uitleen baar.

Het andere deel bevat de Z boeken. Dit zijn aan Jenaplan en onderwijs gerelateerde boeken. In het register op de NJPV site kun je op trefwoord - titel en auteur alle informatie opzoeken.

U kunt alle Z boeken lenen met verzendkosten en voor 3 weken. Eventueel te verlengen! Ook is de bibliotheek in Zutphen vrij toegankelijk gedurende de hele week. Wel graag even een mail sturen naar: helmyh@live.nl

Nieuwe aanwinsten in Zutphen vanaf januari 2018:
Cyrilla van der Donk & Bas van Lanen - Praktijkonderzoek in de school .J1342
Bert van Oers en Marte van Vliet - Evalueren met kinderen. J5501

Tevens zijn de laatste jaargangen Mensenkinderen ingebonden met dank aan een nieuwe boekbinder uit Hattem noord. Archiefexemplaren worden eveneens hersteld.

Nederlandse boeken over jenaplanconcept

Jenaplanboeken in andere talen
Meer informatie?
E helmyh@live.nl
T 06-22408404
S.F.Bibliotheek Zutphen
Jenaplanbureau
Waterstraat 5
7201 HM Zutphen
T 0575 - 571 868