Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


30 trefwoorden beginnend met de letter "Z"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Zorg voor anderen

 • Both, Kees; Aandacht als morele en spirituele houding; jg 26, nr. 3; januari 2011; p. 14-16

Zin-zoekend onderwijs

 • Both , Kees en Ad Boes; Zin-zoekend onderwijs voor iedereen, een gesprek met Siebren Miedema, jg. 17, nr. 4, p. 5-8
 • Hay, David; De spiritualiteit van kinderen, jg. 17, nr. 4, maart 2002 p. 9-16
 • Kok, Han de; De school , jg. 17, nr. 4, p. 17-19

Zelfevaluatie

 • Boes, Ad; Luister je wel naar mij? Spreken met kinderen; (recensie), jg 16 , nr. 1, september. 2000, p. 33
 • Boes, Ad Een aanzet tot zelfevaluatie; jg 25, nummer 118, september 2009, p. 2

Zelfevaluatie

 • Boes, Ad; Luister je wel naar mij? Spreken met kinderen (recensie) jg. 16, nr. 1, september 2000, p. 33-34

Zelfwerkzaamheid

 • Boer, Tom de;Vrij leren (recensie)jg. 16, nr. 1 , september 2000, p. 33
 • Both, Kees; Schoolkrant -2- jg. 12, nr. 5 p. 21-23
 • Meijer, Felix; Van zelf (ver)werken naar zelfverantwoordelijk leren; jg .22, nr. 1, september 2000, p. 5

Zelfverantwoordelijkheid

 • Boer, Tom de; Vrij leren (recensie)jg. 16, nr. 1, september 2000 , p. 33

Zorg

 • Boer, Tom de; Continuiteit:Voorwaarde voor zorg in het voortgezet onderwijs, jg. 16, nr. 1, , p. 20-23 , september 2000
 • Dijk, Peter van; Mijn zorg op. ............. jg. 24, nr 1; p. 2

Zelfstandigheid

 • Berding, Joop; Participatie in de bovenbouw; jg. 28, nr. 3; januari 2013; p. 24-27

Zorg voor elkaar

 • Akker;, Stefan van der De groep dat zijn wij; jg 28, nr. 5; mei 2013; p. 13.

Zorgverbreding

 • Aarnink, Annemieke; Interne begeleiding. Zorgactiviteiten planmatig coördineren binnen het school-team, jg. 12, januari, p. 22
 • Boes, Ad;Over dyslexie.(recensie) jg. 15, nr. 5, mei 2000, p. 28
 • Boes, Ad; Zorgenkinderen en Had me dat eerder verteld(recensies) , jg. 18, nr. 1, p. 26
 • Boes, Ad; Ruimte voor een kind, jg. 11, nr. 3, p. 39
 • Boes, Ad; Achterstanden, regulier en speciaal onderwijs, jg. 6, nr. 5, p. 25
 • Boes, Ad ; De toekomst van het speciaal onderwijs, jg. 7, nr. 3, p. 20
 • Boes, Ad; Zorgverbreding, doet u ook mee?, jg. 1, nr. 1, p. 30
 • Boes, Ad; Onderwijs aan kinderen met een leerachterstand; een praktische leidraad in het kader van Weer Samen Naar School (recensie), jg. 11, nr. 5, p. 20
 • Boes, Ad/Kees Both; Zorgverbreding en Jenaplanschool, jg. 8, nr. 3, p. 14; 11/3, p. 48
 • Both, Kees; Authentieke evaluatie in de praktijk jg. 15, nr. 1, september 1999, p. 32
 • Bouwmeester, Tjitse; Jenaplan jg. 11, nr. 4, p. 25-27
 • Bouwmeester, Tjitse; Jenaplan: Op weg naar zorgverbreding plus... (3), jg. 12/nr. 3, p. 29
 • Bouwmeester, Tjitse; Jenaplan: op weg naar zorgverbreding plus ... (4), jr. 12/nr. 5, p. 31
 • Bouwmeester, Tjitse; Een procesgericht kindvolgsysteem voor kleuters. Een nieuw instrument voor zorgverbre-ding voor kleuters, jg. 10, nr. 5, p. 27
 • Bouwmeester, Tjitse; Op weg naar zorgverbreding plus... (2), jg. 12, februari p. 22
 • Bouwmeester, Tjitse; Zorgverbreding in vernieuwingsscholen, een onderzoek (recensie), jg. .8, maart, p. 25
 • Brönnecke, Stephanie en Johannes Menne; Petersens Kleie Jenaplan en de praktijk van Nederlandse en Duitse Jenaplanscholen, jg. 12, mei, p. 27
 • Carini, Patricia F.; Voortbouwen op de sterke punten van kinderen, jg. 8, nr. 3, p. 4
 • Darling-Hammond, Linda , Jacqueline Ancess en Beverley Falk; Authentieke evaluatie in de praktijk(2) jg. 15, nr. 3, januari 2000, p. 12
 • Depondt, Luk; Gevoelsgeladen poézie als werkinstrument binnen zorgverbreding, jg. 14, nr. 1, p. 23
 • Dwarshuis, Joke; Marloes, jg. 8, januari, , p. 15
 • Freudenthal, Suus en Ben Keyl; In de spiegel van Pedomorfose, jg. 19, nr. 3, p. 24
 • Jong, Monica de;Een ogenblik voor opvallende kinderen. jg. 15, nr. 2, december 1999, p. 23
 • Lanjouw, Anja; Portfolio en remidial teaching; jg 21, nr. 2, november 2005, p. 9
 • Leenders, Yvonne /Miriam Baltussen/Els Loman; Onder controle houden of kansen voor ontwikkeling creeren? jg. 18, nr. 3, januari 2003, p. 19
 • Linden, Cath. van der; Mensen in het werk, jg. 16, nr. 4, maart 2001, p. 5
 • Makkink, Carolien; Extra uitdaging in een plusgroep; jg 22, nr. 2, november 2006, p. 13
 • Meijer, Felix; Oude wijn in nieuwe zakken? jg. 11, februari, p. 10
 • Noordhoff, Wiepke en Wim Peeks; Speciaal onderwijs: de ontkende realiteit, jg. 2, nr. 2, p. 15
 • Peeks, Wim; De maat is vol! (recensie), jg. 4, nr. 2, p. 18
 • Schermer, Dick; Schrijven op maat, jg. 18, nr. 3, januari 2003, p. .26
 • TOM; Sjirk, jg. 12, maart, p. 24
 • Vosse, Agnes; Kinderen als tutor begeleiden andere kinderen in de school, jg. 11, nr. 2, p. 4
 • Weijden, Henk van der; Omgaan met verschillen, een interview met professor Luc Stevens, jg. 16, nr. 2, november 2000
 • Weijden, Henk van der; Omgaan met verschillen. Een interview met professor Nathan Deen, jg. 11, nr. 2, p. 27
 • Weijden, Henk van der; Omgaan met verschillen. Een interview met professor Klaas Doornbos , jg. 9, nr. 5, p. 4
 • Wolfs, Herman; De praatkring op school (recensie), jg. 2, nr. 2, p. 18
 • zie: Begaafdheid Kindbespreking Leerlingvolgsysteem Speciaal onderwijs

vorige |  1   2   [3]