Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


51 trefwoorden beginnend met de letter "K"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kringgesprek

 • Boes, Ad; Spreken op school, jg. 2, nr. 5, p. 18
 • Boes, Ad ; De kring in de boven-bouw, jg. 3, nr. 1, p. 14-16
 • Both-Bauer, Anja; Kringgesprek, jg. 2, nr. 1, p. 9
 • Leeuw, Karel van de en Tom de Boer; Filosoferen met kinderen, jg. 3, nr. 2, p. 26-31
 • Poorthuis, Sanne; Een bijzondere kring over een bijzonder kind;jg. 22, nr. 4, maart 2007, p. 23
 • Sluis, Jetze van de; Het kringgesprek - wat en hoe?, jg. 3, nr. 1, p. 8-11
 • Sluis, Jetze van de; Gesprekken in de klas (recensie)jg. , 3, nr. 4, p. 19-20
 • Wolfs, Herman; De praatkring op school (recensie), jg. 2, nr. 2, p. 18-19

Kwaliteitszorg

 • Boes, Ad; Recensie over Han Meliezer:Het grote boekover tests-Cotan-testsboek voor het onderwijs, jg. 19, nr. 2, p 24
 • Boes, Ad; Over opbrengsten, jg. 16, nr. 4, maart 2001, p. 5
 • Boes, Ad; Over de actie, jg. 17, nr. 4, p. 20
 • Boes, Ad;Naar aanleiding van het onderwijsverslag over het jaar 2002, jg. 18, p. 15
 • Boes, Ad; Mondige ouders en onderwijskwaliteit;Ouder wint proces tegen school(recensie).jg. 16, november 2000
 • Boes, Ad; Leerlingvolgsystemen- een tussenbalans, jg. 17/nr. 1, p. 24
 • Boes, Ad, Rouke Broersma en Marco Gerritsen e.a.; Werkdoelen voor Taal als exempel, jg. 17, nr. 1, p. 9
 • Both, Kees; Hoe vergaat het de kinderen in De Rozentuin? jg. 18, nr. 5, p .5
 • Both, Kees; Rondom de leeskring. Een interview met Daan Klaassen, jg. 17, nr. 1, p. 18
 • Broersma, Rouke; De baron, de prins en doornroosje-over het verband tussen lezen en inburgeren.jg. 19, november 2003, p. 5
 • Chanian, Susan; De uitdaging van de keuzevrijheid, jg. 17, nr. 1, p. 7
 • Clijsen, Arjan; Handelingsgericht werken met groepslplannen; jg. 24, nr. 1; p 10
 • Fronik, Gerrit; Tussen ideaal en werkelijkheid, jg. 19, nr. 3 , p. 5-11
 • Hoffmans, Cor; Integraal schooltoezicht en kwaliteitszorg, jg. 13, nr. 5, p. 18-20
 • Hogendoorn, Joop en Kees Timmers; Onderwijs, een zaak van wantrouwen? jg. 14, nr. 5, p14-18
 • Meijer, Felix; Een rugzak; jg 24, nr 1; p. 1
 • Miessen, Ferry van der en Adri Storm;Kwaliteitsontwikkeling, jg. 16, nr. 4, maart 2001, p 31
 • Nagtzaam, Ingrid; Groepsmappen, jg. 18, 2003, p. 10
 • Schuyt;, Kees; Doe ik het wel goed?, jg. 17, nr. 1, p. 28
 • Ufkes, Margot; Bladerend...jg. 17, nr. 2, p. 35
 • Verkuylen, Ad; Gezocht: standaardkinderen, jg. 16, nr. 5, mei 2001, p. 30
 • Winters, Hubert; Of heb je deze les in scene gezet? jg. 14, nr. 3, p. 9

Kindvolgsysteem

 • Boes, Ad; Over portfolio s-een recensiekroniek, jg. 18, nr. 5 p. 22
 • Boes, Ad ; Over leerlingvolgsystemen (3) HOREB jg. 15, nr. 1 , september 1999, p. 17
 • Both, Kees; Hoe vergaat het kinderen in De Rozentuin? jg. 18, nr. 5, p. 5
 • Darling-Hammond, Linda, Jacqueline Ancess en Beverley Falk; Authentieke evaluatie in de praktijk(2) , januari 2000, p. 12
 • Een procesgericht kindvolgsysteem voor kleuters. Een nieuw instrument voor zorgverbreding voor kleuters., jg. 10, nr. 5, p. 27-28
 • Miessen, Ferry van de ; Portfolios jg. 13, nr. 3, p. 5-9

Katholiek Jenaplanonderwijs

 • Boes, Ad; Katholiek Jenaplan onderwijs; jg. 26, nr. 3; januari 2011; p. 28-29
 • .

Kwaliteit

 • Boes, Ad; Het advies van de Onderwijsraad, jg. 19, nr. 1, p. 10-13
 • Both, Kees; Opgedoken uit het Jenaplanarchief, jg. 12, nr. 4, p. 22-26
 • Both, Kees; Gelezen...Gehoord Gezien, jg. 1, nr. 1, p. 20
 • Both, Kees; Gelezen-gehoord-gezien, jg. 15, nr. 3, januari 2000, p. 31
 • Buuren, Trudy van; Een goede rekencultuur of een afrekencultuur; jg. 24, nr. 5 mei 2009; p. 2
 • Freudenthal-Lutter, Suus; Stamgroep en wereldorientatie, jg. 7, nr. 2, p. 12-13
 • De Leef-en werkgemeenschap in het Poeh-hoekje, jg. 16, nr. 2, november 2000
 • Verwey, Pien; Dag Lieve Henk, jg. 16, nr. 5, mei 2001, p. 41
 • Volman, Monique; Betrokkenheid als leeropbrengst; jg 28, nr. 1; september 2012; p. 6-8
 • Weyden, Henk vd; Afgesproken een sociocratische werkwijze, jg. 15, nr. 2, december 1999, p. 2

Kinderantropologie

 • Boes, Ad; Gewoon kind zijn (recensie)jg. 15, nr1., september 1999, p. 39
 • Both, Kees; Authentieke evaluatie in de praktijk jg. 15, nr. 1 , september 1999, p. 32
 • Darling-Hammond, Linda en Jacqueline Ancess en Beverley Falk; Authentieke evaluatie in de praktijk(2) jg. 15, nr. 3, januari 2000, p. 12
 • Schermer, Dick; Kinderschrift als pedagogisch middel jg. 15, nr. 3 , januari 2000, p. 25
 • Spaanbroek, Linda; Welzijn en motivatie van kinderen; jg. 23, nr. 1, september 2000, p, 18
 • zie: Antropologie van het kind

Kwaliteitswijzer

 • Boes, Ad; Feest in Amsterdam; jg. 2, nr. 4; maart 2012; p. 21-22

Kerndoelen

 • Boer, Tom de; Wat leren ze hier eigenlijk? Weet ik veel, ben ik soms een profeet? Overwegingen bij het schrijven van een schoolplan. jg. 15, nr. 1 , september 1999, p. 14
 • Boes, Ad; Kerndoelen? Zo ja, welke? jg. 10, nr. 3, p. 10-12
 • Boes, Ad; Onderwijsbeleid. Groepsgrootte, kerndoelen en toetsing, jg. 12, nr. 4, p. 12-15
 • Boes, Ad en Rouke Broersma e.a.;Werkdoelen voor taal als exempel.jg. 17, nr. 1, p. 9-12 zie:eindtermen basisonderwijs
 • Bouwmeester, Tjitse; Wereldoriëntatie en het spiegelen aan kerndoelen, jg. 9, nr. 4, p. 4-6
 • Werkgroep Kerndoelen NJPV; Kerndoelen basisonderwijs. Wat moeten we daarmee? jg. 9, nr. 3, p. 22-26

Kinderparlement

 • Berding, Joop en Wouter Pols; Bouwstenen voor een participatiemethodiek in de school; jg 21, nr. 4, maart 2006, .p. 5
 • Maillou, Petra; Kwaliteit verbeteren samen met kinderen; jg. 21, nr. 4, maart 2006, p. 9

Kleuterontwikkeling

 • Beijer, Dick; Moet en moed; jg. 27, nr. 1; september 2011; p. 10

vorige |  1   2   3   4   [5]   6   | volgende