Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


34 trefwoorden beginnend met de letter "A"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Ad Boes

  • Riele, Peter te; ‘Ad Boes, mijn onderwijsvader’ jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 28-29
  • Both, Kees; Ad Boes en Mensenkinderen; jg 26, nr. 3; januari 2011; p. 13

Afscheid

  • Fiddelaers-Jaspers, Riet en Floortje Agema; Hoe word je dood, meester?, jg 30, nr. 146 maart 2015, p. 4
  • Kinderen over afscheid nemen, jg. 30, nr. 146 maart 2015, p. 28
  • Krogt, Marleen van der; En plotseling is ze er niet meer, jg 30, nr. 146 maart 2015, p. 24
  • Liebrand, Hella en Gerard Sonnemeans; Een school, die weet wat delen is, jg 30, nr. 146 maart 2015, p. 12
  • Meijer, Felix; Partir, c'est mourir un peu., jg 30, nr. 146, maart 2015, p. 3
  • Oyen, Anite van; Afscheid, jg 30, nr. 146 maart 2015, p. 8
  • Sajet, Leo; Vertrouwen, jg 30, nr. 146 maart 2015, p. 20
  • Siegmund, Miranda en Mireille de Groot; Verdriet en rouw is van alle dag, jg 30, nr. 146 maart 2015, p. 13
  • Waltjen, Ingrid; Afscheid van mijn stamgroep, jg. 30, nr. 146 maart 2015, p. 22

Authenticiteit/ Authentiek leren

  • Dijkhuis, Klaas; Wie is de baas van deze Jenaplanschool?; jg. 28, nr. 3; januari 2013; p. 10-11
  • Oijen, Anite van en Ingrid Nagtzaam; Jenaplanboek; Het jonge kind in woord en beeld, MK,jrg.35,nr.167,p.18-21.

Aandacht

  • Bootsma, Martin; Leraren, jg.34, nr.162, p.18-20  
  • Manen, Max van; Die prakkiserende aandachtigheid, jg.33, nr.159, p.14-17

Architectuur

  • Groos, Kees; Bouwkundige vorm volgt pedagogische functie in Malden: ‘Op de Vuurvogel heeft elke stamgroep ook een buitenklas’ jg 36, nr. 173juli 2021, p. 21-25

Autonomie

  Wassenberg, Sabine; Hoe wordt een kind een burger? jg 36, nr.172, p.36-37

Affectieve ontwikkeling

  Knapp, Judith; Stil in mij,moeder en stamgroepleider, MK jrg.35, nr.168,p.18-19

Afstandsonderwijs

  Knapp, Judith; Mijn kleine wereld, jg 36, nr.172, p.34-35

Arendt, Hannah

  Bors, Geert; Keynote iPABO lector Annerieke Boland,MK jrg.35,nr.167,p.6-9

Achtergronden van het jenaplan

 • zie: Geschiedenis van het Jenaplan, Peter Petersen

 [1]   2   3   4   | volgende