Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


67 trefwoorden beginnend met de letter "B"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Basisschool

  Basisschool

Boekbesprekingen

  • Walta, Jos; Vertel eens, Aidan Chambers. jg 31, nr. 148 september 2015, p. 8
  • Martin Bootsma; Leraren, MK jrg.34,nr.162,p.18-20
  • Bors, Geert; Bezin; boek Hartger Wassink, MK jrg.34,nr.162,p.24-27

Brede school

  • Broer van der Ham,Jeannete;Op een postzegel,jg.30, nr.145,p.19
  • Cornelissen, Berita en Peter van Dijk; Een Jenaplanschool voor vier- tot achttienjarigen; jg. 22, nr. 2, november 2006 p. 5
  • Velsen, Job; Van polderklei tot brede school; jg. 22, nr. 2, november 2006, p .10
  • Winters, Hubert; Het bouwproces van een brede school; jg 22., nr. 2, november 2006, p 7.

Basisprincipes Jenaplan

  • Both, Kees; Wat doen jullie aan natuur? natuur als een centraal gegeven in een Jenaplanschool(1)jg. 19, nr. 4 maart 2004, p. 19
  • Both, Kees en Kees Vreugdenhil; Eindvoorstel basisprincipes Jenaplan, jg. 6, nr. 1, p. 33
  • Freudenthal-Lutter, Suus/M.J. Langeveld; Opgedoken uit het Jenaplanarchief (2), jg. 8, nr. 2, p. 33
  • Meijer, Felix; De Waarheid; jg 24, nr 2; november 2008;p. 1
  • Oijen, Anite van en Ingrid Nagtzaam; Jenaplanboek: Het jonge kind in woord en beeld, MK,jrg.35,nr.167,p.18-21
  • Veertig jaar Jenaplan in Nederland, jg. 19, nr. 3 januari 2004, p. 27
  • Veneman, Henk; Is onze Jenaplanschool er voor iedereen? jg. 2, nr. 3, p. 12
  • Vreugdenhil, Kees; Basisprincipes Jenaplan, jg. 2, nr. 5, p. 6.
  • Idem (2), Suggesties om ze te gebruiken in het team, jg. 3, nr. 1, p. 26-28.
  • Idem (3), Suggesties voor evaluatie en oudercontact, jg 3, nr. 2, p. 20-22

Boeke, Kees

  • Both, Kees; De wereld als werkplaats( recensie), jg 11, nr. 2, p 30-31
  • Both, Kees; Opgedoken... uit het Jenaplanarchief, jg. 12, nr. 4, p. 22-26
  • Both,Kees; Op zoek naar stilte,MK jrg.35,nr.168,p.34-45

Both, Kees

  • Bors,Geert; Natuurliefde is in onze neurologische bedrading vastgelegd. Interview met Kees Both,jg.33,nr.160, p. 16-19
  • Meijer, Jaap; Bij het 100e nummer van Mensenkinderen; jg. 21, nr .3, 100e nummer, januari 2006
  • Oijen, Anite van en Ingrid Nagtzaam; Jenaplanboek; Het jonge kind in woord en beeld, MK,jrg.35,nr.167,p.18-21

Beginnende groepsleid(st)er

  • Bors, Geert; Hoe een startende leraar en een doorgewinterde juf,MK jrg.34,nr.162,p.41-49
  • Both, Kees /Kor Posthumus; In het diepe gegooid? Beginnende groepsleid(st)ers in Jenaplanscholen, jg. 11, nr. 5, p. 17-19
  • Eek, Jannet van; Mijn eerste baan op een Jenaplanschool.jg. 16, nr. 2 november 2000
  •  

Betrokkenheid

  • Bors, Geert: Keynote IPABO lector Annerieke Boland,MK jrg.35,nr.167,p.6-9
  • Volman, Monique; Betrokkenheid als leeropbrengst; jg 28, nr. 1; september 2012; p. 6-8

Bovenbouw basisschool

  • Boes, Ad; Werken met pubers in de bovenbouw; jg 26, nr. 1; september 2012; p. 22-24
  • Eisermans, Peggy; Creatief schrijven en sociale media; jg 27, nr. 5; mei 2012; p. 14-15
  • Jongekans, Andre; Mijn stamgroep; jg 26, nr. 5;mei 2011; p. 20-21.
  • Knapp,Judith; Young at heart;wanneer stop je het jonge kind te zijn? MK jrg.35,nr.167,p.22-23
  • Meijer, Felix; Een goed voorbeeld doet goed volgen; jg 27, nr. 5; mei 2012; p. 1
  • Nicolai, Jimke; Levend rekenen; jg 27, nr. 5; mei 2012; p. 16.
  • Sikkenga, Anja en Cathelijne Dirkmaat; Een POP in de bovenbouw; jg 27, nr. 5; mei 2012 p. 19-21

Basisbehoeften

  • Boes, Ad; Over kinderen in de schoolgids en het schoolplan; jg. 23, nr. 4, maart 2008, p. 15
  • Meijer, Felix; Oog voor beweging; jg 22, nr 2, november 2006, p 17
  • Spruytenburg, Tineke; Praktijkverhaal van een invaljuf. MK jrg.35,nr.167,p.30-31

 [1]   2   3   4   5   6   7   | volgende