Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


13 trefwoorden beginnend met de letter "F"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Freinet-onderwijs

  • Boersma, Rouke; Samen scholen; jg 2, nr. 4 maart 2009, p. 12-15
  • Broersma, Rouke en F.Velthausz: Peter Petersens artikel.MK jrg.35,nr.167,p.39-45
  • Boes, Ad; What is in the name? jg. 18, nr. 4, maart 2003, p. 24
  • Bors, Geert: De kwestie: leerjaar 3 in de onderbouw. MK,jrg.35,nr.167,p.24-29
  • Both, Kees; Onze klas heeft wel 14 werkhoeken (recensie), jg. 4, nr. 2, p. 21
  • Both, Kees; Een Freinetschool in beeld (recensie), jg. .4, februari, p. 22
  • Nicolai, Jimke; Levend rekenen. Dat is pas realistisch!, jg. 13, nr. 2, p. 17-19
  • Nicolai, Jimke; Levend rekenen, jg. 1, nr. 5, mei 2001, p. 12
  • Het stamgroepbudget, recensie, jg. 20, nr. 2, november 2004, p. 2
  • Stoffels, Harry; We runnen een school, geen kerkgenootschap(recensie)jg. 2, nr. 4, p. 31
  • Taaldrukwerk, jg. 3, nr. 4, p. 17-18

Filosoferen met kinderen

  • Bartels, Rob; Waar blijft de dag van gisteren?; jg 21.nr. 5, mei 2006, p. 14.
  • Boer, Tom de; Filosoferen met kinderen, jg. 3, nr. 2, p. 26-31
  • Boer, Tom de ; Gelezen, gehoord, gezien, jg. 5, nr. 3, p. 30
  • Bouwmeester, Tjitse; Filosoferen met kinderen... echt iets voor de Jenaplanschool!, jg. 9, nr. 1, p. 10-13
  • Bouwmeester, Tjitse; Filosoferen met kinderen (2) - rijker mag ook, jg. 9, nr. 3, p. 12-15
  • Bouwmeester, Tjitse; Filosoferen, een waarde voor kinderen en stamgroepleiders, jg. 11, nr. 3, p. 77-83.
  • Merckens-Bekkers, Maaike; Filosoferen met de allerjongsten. MK jrg.35,nr.167,p.34-35
  • Rike, Birthe; Filosoferen met kinderen gewoon doen!; jg .24, nr. 5 mei 2009; p. 30-32
  • Wassenberg,Sabine; Praten voorbij de boodschap, jg.33,nr.160, p.32-33
  • Wassenberg, Sabine, Wat wil jij?,MK jrg.34,nr.162,p.34-35
  • Wassenberg, Sabine; In het oog van de storm ,MK jrg.35,nr.168,p.46-47

Filosofisch gesprek

     * Bors, Geert; Grote denkers durven te twijfelen,jg.32,nr.156,p.23-27

  *Merckens-Bekkers, Maaike; Een taal leren kun je nooit in je eentje,juf. jg.33,nr.158, p.28-29

  * Vreede, Adinda de,Teken het gesprek, jg.31,nr.150,p. 34-36

Film van de tijd

 • Veneman, Henk, met medewerking van Lilian Holkema en Marjan Baars; Film van de Tijd: Werken met de tijdbalk bij Wereldoriëntatie; nr .100, jg. 21, nr 3, januari 2006, p. 23

Functioneel onderwijs

 • Velthausz, Freek en Hubert Winters; Keigaaf, kan het ook anders?; jg. 22, nr. 3, januari 2007, p. 14

Filosofie van opvoeding en onderwijs

 • Oosterling, Henk; Mede delen en samen leven, jg. 17, nr. 2, p. 9-17

Filosofische denkbeelden

 • Horst, Charles van der; Is de Jenaplangemeenschap aan een opvoedingsfilosofische update toe?; jg .25, nr. 4; maart 2010; p. 4-7

Fasen in onderzoek

 • Hagenaar, Janneke, Bea Pompert en Isabelle Vingerhoets; jg. 25, nr. 3; januari 2010; p. 17-18

Fusie scholen

 • Gelder, Wim van; Fusie=ruzie? Fusieprocessen in Jenaplanscholen, jg. 10, nr. 2, p. 8-10
 • With, Tjeerd de; Jenaplan en regulier onderwijs in een school; jg .21, nr. 2, november 2005, p. 25

Freinet, Celestin

 • Both, Kees; Peter Petersen en Celestin Freinet; Opgedoken ...uit het Jenaplanarchief, jg. 9, nr. 4, p. 29-30
 • Tomas, Jan; Bladerend...., in tijdschriften van vernieuwingsbewegingen, jg. 13, nr. 2, p. 30-31

 [1]   2   | volgende