Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


53 trefwoorden beginnend met de letter "K"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kindbiografie

  • Hoek, Aly van den; Geadopteerd; jg .25, nr. 2; november 2009; p. 21-23
  • Velthausz, Freek en Geert Bors; Adieu Ad, herinneringen, jg 36, nr 172, p.23-29

Kijken naar kinderen

  • Esch, Wilma van; Kansen benutten in een rijke leeromgeving; jg .27, nr. 1; september 2011; p. 6-9
  • Hagen, Lex; Verbindende communicatie; jg. 26, nr. 2; november 2010; p. 1-20
  • Manen, Max van; Binnentreden,jg.31,nr.152,p.20-21

Kritisch denken

  • Delver, Bamber;Kinderen zijn meer dan een wandelende portemonnee, jg. 1, nr. 3, p. 28-30
  • Jansma, Cees; Kunnen we kinderen onderwijzen in het kritisch-zijn? jg. 10, nr. 3, p. 13-16
  • Miesen, Ferry van der; Werken aan leer- en denkdisposities, jg. 17, nr. 5, p. 5-8
  • Wassenberg, Sabine; Wat wil jij? MK jrg.34,nr.162,p.34-35

Kringgesprek

  • Boes, Ad; Spreken op school, jg. 2, nr. 5, p. 18
  • Boes, Ad ; De kring in de boven-bouw, jg. 3, nr. 1, p. 14-16
  • Bors,Geert; Burger zijn,interview met Maud Peeters,jg.36,nr.172, p.6-9
  • Both-Bauer, Anja; Kringgesprek, jg. 2, nr. 1, p. 9
  • Groos, Kees; Kees opent,jg 36, nr.172, p. 4-5
  • Leeuw, Karel van de en Tom de Boer; Filosoferen met kinderen, jg. 3, nr. 2, p. 26-31
  • Poorthuis, Sanne; Een bijzondere kring over een bijzonder kind;jg. 22, nr. 4, maart 2007, p. 23
  • Sluis, Jetze van de; Het kringgesprek - wat en hoe?, jg. 3, nr. 1, p. 8-11
  • Sluis, Jetze van de; Gesprekken in de klas (recensie)jg. , 3, nr. 4, p. 19-20
  • Wolfs, Herman; De praatkring op school (recensie), jg. 2, nr. 2, p. 18-19

Kindvolgsysteem

  • Boes, Ad; Over portfolio s-een recensiekroniek, jg. 18, nr. 5 p. 22
  • Boes, Ad ; Over leerlingvolgsystemen (3) HOREB jg. 15, nr. 1 , september 1999, p. 17
  • Both, Kees; Hoe vergaat het kinderen in De Rozentuin? jg. 18, nr. 5, p. 5
  • Darling-Hammond, Linda, Jacqueline Ancess en Beverley Falk; Authentieke evaluatie in de praktijk(2) , januari 2000, p. 12
  • Een procesgericht kindvolgsysteem voor kleuters. Een nieuw instrument voor zorgverbreding voor kleuters., jg. 10, nr. 5, p. 27-28
  • Miessen, Ferry van de ; Portfolios jg. 13, nr. 3, p. 5-9
  • Velthausz, Freek en Geert Bors; Adieu Ad, herinneringen, jg 36, nr. 172, p.23-29

Kinder- en jeugdliteratuur

  • Boes, Ad; Het kinderboek als struikelblok( recensie), jg. 2, nr. 1, p. 26-27
  • Both, Kees; Verhalen over vroeger (recensie), jg. 2, nr. 2, p. 20-21
  • Both, Kees; Een vlinder achterna, jg. 16, nr. .4, maart 2001, p. 19
  • Linden,Berna van der en Geert Bors, Ontsnappen.(Astrid Lindgren-Pippa en Mathilda),MK jrg.34,nr.162,p.36-40
  • Meijer; Wie als kind leest zal dat blijven doen, jg. 6, nr. 4, p. 18-21
  • Meijer, Felix; Een versteende droom, jg. 8, nr. 2, p. 29
  • Meijer, Felix; Een iets te hoge toonbank (recensie), jg. 10, nr. 4, p. 30
  • Meijer, Felix; Allemaal letters, jg. 10, nr. 4, p. 30

Kleuters

  • Boer, Tom de;Wiskunde-avonturen met jonge kinderen(recensie) jg. 13nr. 2, p. 29
  • Boes, Ad ;De 4-jarigen, jg. 2nr. 3, p. 15
  • Boes, Ad; Kleuters en ik (recensie)vier januari , p. 31
  • Boes;, Ad;Kijken naar kleuters, hoe doe je dat? jg. 8, nr. 1, p. 28
  • Boes, Ad; Kleuters die mogen blijven ..en hun juffen ook, jg. 9, nr. 4, p. 27
  • Boes, Ad; Kleuteronderwijs een eigentijdse fundering, jg. 4, nr. 4 maart , p. 1-14
  • Boes, Ad; Kleuters, kinderen, en mensen, jg. 3, nr. 4, maart p. 28
  • Boes, Ad; Kinderen, jg. 3, nr. 2, p. 11
  • Boomsma,Cobi en Wieke Bosch; Het kind aan het woord( opvattingen van kleuters over de betekenis van school)jg.33,nr.158,p.30-33
  • Both, Kees; Kleuters en computers; geen goed idee; jg .22, nr 3, januari 2007, p .9
  • Driessen, Els; De kabouterhoek en de kabouterapotheek; over rollenspel en de integratie met de kernactiviteiten; jg. 21, nr. 2, november 2005, p. 19
  • Duistermaat, Dineke; Een ervaringsgerichte strategie voor kleuters met sociaal-emotionele problemen; een praktijkschets, jg. 10, nr. 5, p .16
  • Ekland, David; Het werken met jonge kinderen hoort niet schools te zijn, jg. 4, nr. 3, januari p. 12
  • Fuchs, Catherine; Onderhandelen in de bouwhoek, jg. 7, nr. 3, p. 14
  • Galema-Koolen, Hanneke; Zorg voor kleuter; jg 26, nr. 3;januari 2011; p. 7
  • Gerrits, Marieke;Beginnende geletterdheid in groep 2/3- jg. 15, nr. 5, mei 2000, p. 16
  • Grijs, Bert de; Met kleuters onderweg, jg. 3, nr. 3, p. 25
  • Henkelman, Josje; Kleuterleidsters en de (Jenaplan-)basischool, jg. 1, nr. 1, p. 9
  • Kelchtermans, Geert; Jenaplan en ervaringsgericht onderwijs, jg. 4, nr. 1, p. 17
  • Leenders, Yvonne en Patrice Verstegen; Plezier in kleuterwiskunde, jg. 16, nr. 5, mei 2001, p. 6
  • Martin, Anne;Verhalen vertellen in de kleuterschool, jg. 4/nr. 1, p. 4-9
  • Martin, Anne/Henk Veneman;Back to Kindergarten Basics, jg. 3/februarip. 6-9
  • Martin, Anne;Sociale wereldoriëntatie in de onderbouw, jg. 7/nr. 2, p. 4-12
  • Meurs, Helen; Werken met poppen in de dagelijkse praktijk van de kleuterklas(2)jg. 16, nr. 2, november 2000
  • Meurs, Helen; Werken met poppen in de dagelijkse praktijk van de kleuterklas, (1)jg. 16, nr. 1, september 2000, p. 28
  • Nieuwmeijer, Christiane; Er zit muziek in een prentenboek; jg 24, nr 2; november 2008, p. 3
  • Schermer;, Dick; Kleuters in actie op de basischool(recensie) jg. 2, , nr. 3, januari, p. 32
  • Strieb, Lynne; Bomen, Uit het dagboek van een groepsleidster(5) jg. 15, nr. 5, mei 2000, p. 23
  • Strieb, Lynne; Bomen, uit het dagboek van een groepsleidster (2)jg. 15, nr. 1, september1999, p. 21
  • Strieb, Lynne; Bomen, uit het dagboek van een groepsleidster(3)jg. 15, nr. 3, januari 2000, p. 22
  • Strieb, Lynne;Bomen, Uit het dagboek van een groepsleidster(4) jg. 15, nr. 4, maart 2000, p. 23
  • Tabak, Arjen; Kleuters; jg 27/nr. 1; september 2011; achterzijde
  • Wassermann, Irma;Serieuze spelers in de basisschool(1) Dat kan ik. jg. 11, nr. 1, p. 19
  • Weterings, Petra; Dansen met kleuters jg. 6, nr. 2, p. 12
  • zie: Ervaringsgericht onderwijs Werkles

Korczak, Janusz

  • Berding, Joop; Participatie in de bovenbouw; jg. 28, nr. 3; januari 2013; p. 24-27
  • Bors,Geert; Interview met Joop Berding, jg.35, nr.168, p.22-25
  • Bruin, Arie de; Kinderen zijn al burger, jg.36, nr.172, p.12-15
  • Linden, Cath. van der; Het kind recht doen- opvoeden in een gebroken wereld.jg. , 4, nr. 4, p. 13-16
  • Meijer, Felix; De schaduw van de muur jg. 7, nr. 5, p. 31-33
  • Meijer, Felix; Een kind is al een mens, een interview met professor Luc Stevens, jg16, nr. 2, november 2000
  • Schermer, Dick; Een complex werkmiddel.. jg. 4, nr. 4, p. 29-30

Kinderparlement

  • Berding, Joop en Wouter Pols; Bouwstenen voor een participatiemethodiek in de school; jg 21, nr. 4, maart 2006, .p. 5
  • Bors, Geert; Kinderen willen ook weten wat er gebeurt (Anne Letink) ,jg 36, nr. 172, p.18-20
  • Bruin, Arie de; Kinderen zijn al burger(Korczak), jg.36, nr.172, p.12-15
  • Maillou, Petra; Kwaliteit verbeteren samen met kinderen; jg. 21, nr. 4, maart 2006, p. 9

Kunstzinnige vorming

  • Appelman, Annet; Een stad om op te eten; jg .28, nr. 2; november 2012; p. 27
  • Boer, Tom de; Kunst en verbeelding. Het cultiveren van de Hoop, jg. 11, nr. 5, p. 14
  • Boer, Tom de; Het leren van de kunst en de kunst van het leren (2). Wie niet droomt is geen realist, jg. 12, nr. 2, p. 9
  • Boer, Tom de; Het leren van de kunst en de kunst van het leren (3), jg. 12, nr. 4, p. 9
  • Boes;, Ad Whats in the name(1), jg. 16, nr. 4, maart 2001, p. 23
  • Boes, Ad; De muzische mens (recensie), jg. 9, nr. 1, p. 29
  • Both, Kees; Kunst in wereldoriëntatie en cursussen, jg. 3, nr. 3, p. 18
  • Elstgeest, Jos; Beleven, creëren! Oriënteren, groeien. Op zoek naar de samenhang van wereldoriënta-tie en kunstzinnige vorming, 9, nr. 2, p. 19
  • Hilst, Alexandra van; Een doekatern over muziek op school; .jg. 24; nr 2; november 2008; uitneembare blijlage
  • Komaromi, Gyongi en Kees Both; De groeten uit Hongarije - De Levensboom, een muzische Jenaplanschool, jg. 19, nr. 1, p. 17
  • Lee, Riet van der; Mijn kleuters schilderen portretten, jg. 10, nr. 2, p. 14
  • Lortye, Marianne; Kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie; jg 2, nr. 4; maart 2011; p. 23
  • Meijer, Felix; Kleintje kunst (recensie), jg. 6, nr. 3, p. 32
  • Miert, Marian van; Scholen, jg.32,nr.154,p.36-37
  • Nasr,Ramsey; Als wij kinderen en kunst serieus nemen; jg.32, nr.154 ,p.4-6
  • Pols, Jan; Klamme handen, felle blikken, jg. 11, nr. 2, p. 24
  • Quelle, Pieter; Waar is de kunst gebleven?jg. 3, nr. 2, p. 9
  • Quelle, Pieter; Op bezoek bij..., jg. 9, nr. 1, p. 30
  • Quelle, Pieter; Chambers, een geboren verleider (recensie), jg. 11
  • Quelle, Pieter; Herman het kind en de Dingen, jg. 9, nr. 1, p. 31
  • Renkens; In het teken van Harry Potter; Sociaal-emotionele ontwikkeling en kunstzinnige oriëntatie; jg 21, nr. 2, november 2005, p .2
  • Rooy, Gerda de; Werken met prentenboeken, jg. 1, /nr. 3, p. 21
  • Tienkamp, Tineke/Trudy Tol/Gerard Brinkman; Weeksluiting, jg. 6, nr. 3, p. 27
  • TOM; Neem eens een heks mee, jg. 12, nr. 4, p. 21
  • Uleijn, Marja; We creëren een prentenboek à la Eric Carle, jg 11, nr. 1, p. 13
  • Verheij, Ceciel;Onderwijs als gloedvol experiment- Bifrost:een Deens onderwijsexperiment, jg. 19, nr. 3 januari 2004, p. 12
  • Wansem, J.; Toneelspelen naar aanleiding van een prentenboek, jg. 10, nr. 1, p. 20
  • zie: Audiovisuele vorming, Beeldende vorming, Dansante vorming , Gedichten (lezen en schrijven), Kinder- en Jeugdliteratuur, Muzikale vorming

 [1]   2   3   4   5   6   | volgende