Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


75 trefwoorden beginnend met de letter "O"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Oprichten Jenaplanschool

  • Buursink, Rinus; Onderweg, jg. 1, nr. 2, p. 26-28
  • Knapp, Judith; De zuidelijkste jenaplanschool van Nederland. MK jrg.35,nr.167,p.32-33
  • Koster, Edith; Ouders werken aan een Jenaplanschool, jg. 2, nr. 4, p. 25-27

Opvoeden

  • Bors,Geert; Een moeder die achteraan het plein staat,MK jrg.33,nr.159,p.20-23
  • Meijer, Felix; Doelgericht werken en opvoeden; jg. 28, nr. 1; september 2012; p. 1

Overgang MB(middenbouw) naar BB(bovenbouw)

  • Bors, Geert;Keynote i PABO lector Annerieke Boland,MK jrg.35,nr.167,p.6-9
  • Clarijs, Marjon; Van midden- naar bovenbouw; jg. 27, nr. 5; mei 2012; p. 24-25

Onderzoeksmethode

  • Bors, Geert; Het grote interview met Hilde Paulsen, jrg.35, nr.168, p.6-11
  • Bors, Geert; JenaplanOnderzoeksGroep: ‘Tim de Ondernemers of: de dag dat juf Eva zich versliep’ jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 6-8
  • Havekes, Harry; Onderzoek: Hoe leerlingen met elkaar overleggen en tot oplossingen komen. jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 30-34
  • Tolkamp, Jory; Stapsgewijs op weg naar zelfsturing, jrg.34, nr.162, p.10-11

Onderwijsvernieuwing ( bevat ook critical friend methode)

  • Bors, Geert(vert.); Zo opbeurend(Critical Friends Group), jg.32,nr.157,p.28-29
  • Costa,Arthur L. en Bena Gallick (Ton Groos,vert.) Kijken door de lens van een critical friend, jg.32,nr.157,p.24-27
  • Groos, Kees;Het beste advies,jg.32,nr.157,p.30-31
  • Knapp, Judith; De zuidelijkste jenaplanschool van Nederland. MK jrg.35,nr.167,p.32-33
  • Zwart, Annemieke; De opbrengst dat ben ik; jg. 23, nr. 3, januari 2008, p. 20
  • zie: Innovatie

Opleiding

  • Boes, Ad; De schaalvergroting in het Hoger Beroepsonderwijs, jg. 2, nr. 1, p. 30
  • Boes, Ad; De Jenaplanschool als stage-school, jg. 2, nr. 4, p. 38
  • Boes, Ad; Studeren in de Suus Freudenthal-bibliotheek, jg13, nr. 5, p. 17
  • Bors, Geert; Het grote interview met Hilde Paulsen, Mensenkinderen,jrg. 35 nr.168, p.6-11
  • Both, Kees; Naar vernieuwing van de Jenaplanopleiding, inleiding op het thematische deel, jg. 13, nr. 5, p. 4
  • Brouwer, Marjolein; Op een ontdektocht naar ontdekkend leren, jg. 4, nr. 4, p. 24
  • Brüning, Angelien; Werken aan vieren, jg. 4, nr. 1, p. 34
  • Derksen, Corry; Andere bril door kinderbiografie, jg. 13, nr. 5, p. 14
  • Eek, Jannet van;Mijn eerste baan op een Jenaplanschool.jg. 16, nr. 2, november 2000
  • Fukkink, Georg; Actief opleiden vanuit een onderzoekshouding, jg. 13, nr. 5, p. 4-10
  • Hasselt, Peter van;Leren leren, Ervaringen met de Lio-stage jg. 15, nr. 1 , september1999, p. 25
  • Hooijmaaijers;, Ton; PABO, verbijzondering Jenaplan, jg. 2, nr. 1, p. 28
  • Meijer, Titia; Iedere dag is weer anders dan je verwacht, jg. 3, nr. 5
  • Oudshoorn, Kirsja; Studentenconferentie 2002, jg. 17, nr. 4, p. 26
  • Renkens, Tessa; In het teken van Harry Potter; Sociaal-emotionele ontwikkeling en kunstzinnige oriëntatie; jg. 21, nr. 2, november 2005, p. 22
  • Vernout, Frans; Hoe is dat, wel een Jenaplandiploma, maar niet werken op een Jenaplanschool?, jg. 13, nr. 2, p. 25
  • Verweij, Pien; Horen doe je met je oren, jg. 13, nr. 5, p. 11
  • Weerkamp, Iris; Vanuit de opleiding. Welkom in het onderwijs; jg. 23, nr. 5, mei 2008, p. 21

Ontwikkelingspsychologie

  • Boes, Ad; Boeken over ontwikkelingspsychologie (recensie)jg. 17, nr. 1, p. 33-34
  • Bors, Geert; Over boek van Sabine Wassenberg; Geen tijd hebben maar wel tijd kunnen maken, jg 36, nr.172, p.38-39
  • Hendriksen, Jacqueline; Het verhaal van de middenbouwer; jg. 27, nr. 3, januari 2012; p. 2-5
  • Meijer, Felix; Nieuwsgierig; jg. . 27, nr. 1, september 2011; p. 1

Ontdekkend- onderzoekend leren

  • Boer, Tom de; De maan liep een eindje met ons mee, jg. 6, nr. 4, p. 7
  • Boon, Ben; Snuffelen aan de wetenschap (recensie), jg. 6, nr. 5, p. 36
  • Bors,Geert; Keynote iPABO lector Annerieke Boland,MK jrg.35,nr.167,p.6-9
  • Both, Kees; Vraag het de cavia zelf maar; jg .22, nr 4, maart 2007, p. 15
  • Both, Kees; Natuurgerichte intelligentie; jg 24; nr 2; november 2008;p. 24
  • Both, Kees; Onderzoeken door en met kinderen, jg. 16, nr. 4, maart 2001, p. 27
  • Both, Kees; Tobias, wat doe je daar!, jg. 8, nr. 1, p. 30
  • Brouwer, Marja; Op een ontdektocht naar ontdekkend leren, jg. . 4, nr. 4, p. 24
  • Buursink, Rinus; Voor- of achterop; jg 28, nr. 2; november 2012; p. 2
  • Elstgeest, Jos; Vraag het de mierenleeuw zelf maar, jg. 9, nr. 2, p. 13
  • Grotenhuis, Bertus; Meester, mogen we met SENSOR?!, jg. 12, nr. 5, p. 11
  • Hoskinnen, Kenneth en Kees Both; Vraag het de dozen zelf maar...jg. 17, nr. 5, p. 9
  • Nagtzaam, Ingrid; Handvatten voor wereldorientatie, jg. 17, nr. 5, p. 18-21
  • Tabak, Arjen; Esdoornneusje; jg 27, nr. 3; januari 2012; achterpagina.
  • Velthausz, Freek; Stamgroepwerk; jg 28, nr. 2; november 2012; p 4

Ondernemende houding

  • Boer, Annemieke de; Zonnepanelen op de Jenaplaneet, jg 29, nr. 142, mei 2014, p. 8
  • Bors, Geert; Boekbespreking "De Schoolkrant" van Freinet, jg 36, nr 172, p.21-22
  • Bors, Geert; 'JenaplanOnderzoeksGroep (JOG): Tim de Ondernemers of: de dag dat juf Eva zich versliep’ jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 6-8
  • Bors, Geert; Het grote interview met Jaap Meijer: ‘Vraag jezelf steeds af: hoe worden de kinderen hier beter van?’, jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 9-13
  • Claassen, Suzanne; Ondernemend leren in de Tortelshop, jg 29, nr. 142, mei 2014, p. 28
  • Creemers, Martine; Leren en lesgeven in de 21e eeuw, jg 29, nr. 142, mei 2014, p. 11
  • Fijbes, Remko; 'Opslaan als juweeltjes: Ronnie en de verhuiswagen', jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 14-15
  • Groos, Kees: Bouwkundige vorm volgt pedagogische functie in Malden: ‘Op de Vuurvogel heeft elke stamgroep ook een buitenklas’, jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 21-25
  • Groos, Kees: ‘Kees opent: Hoe ondernemende Sybren de wereld ziet’, jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 4-5
  • Havekes, Harry: 'Onderzoek: Hoe leerlingen met elkaar overleggen en tot oplossingen komen', jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 30-34
  • Herpen, Marcel van & Geert Bors; Projectwerk Ondernemen op school: ‘Hoe verdien je nou geld? Ik besloot mijn groep een briefje van honderd te geven.', jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 16-20
  • Knapp, Judith; Judith mijmert: 'Pa-daa pa-dam… daar stuift de Pink Panther van de heuvel!', jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 26-27
  • Krogt, Marleen van der; Sil staakt, jg 29, nr. 142, mei 2014, p. 25
  • Laevers, Ferre en Els Bertrans; De ondernemers in je groep, jg 29, nr. 142, mei 2014, p. 4
  • Linden, Berna van der: 'Berna’s Boeken: Ondernemen – de route via nieuwsgierigheid en verbeelding', jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 35-39
  • Mijland, Erno; Een like voor ondernemerschap, jg 29, nr. 142, mei 2014, p. 26
  • Riele, Peter te; 'Ad Boes, mijn onderwijsvader' jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 28-29
  • Roosmalen, Katja; Het echte spel spelen, jg 31, nr. 149, november 2015, p. 37
  • Tabak, Arjen; 'Arjen Achterop: Ondernemingslust de Musical', jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 40
  • Venema, Hanneke; De Torteltuin en Tortelshop; jg 28, nr. 4; maart 2013; p. 32-34.
  • Visch, Charlotte; Ondernemingszin als zelfbeschikkingsrecht, jg 29, nr. 142, mei 2014, p. 30

Ouderbetrokkenheid

  • Berg, Michelle van den;Ouderbetrokkenheid doet er toe, jg. 30, nr. 143 september 2014, p. 36
  • Bors, Geert; Betrokken ouders, jg.33,nr.159, Hele nummer.
  • Dijk, Peter van; Ouders en school, jg 30, nr. 144 november 2014, p. 38
  • Fijbes, Remko en Peter de Vries; Samen verantwoordelijk; jg. 27, nr. 4; maart 2012; p. 2-5
  • Strobbe, Sofie; Een brug slaan, jg. 31, nr. 149, november 2015, p. 24

 [1]   2   3   4   5   6   7   8   | volgende