Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


75 trefwoorden beginnend met de letter "O"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Oprichten Jenaplanschool

  • Buursink, Rinus; Onderweg, jg. 1, nr. 2, p. 26-28
  • Knapp, Judith; De zuidelijkste jenaplanschool van Nederland. MK jrg.35,nr.167,p.32-33
  • Koster, Edith; Ouders werken aan een Jenaplanschool, jg. 2, nr. 4, p. 25-27

Opvoeden

  • Bors,Geert; Een moeder die achteraan het plein staat,MK jrg.33,nr.159,p.20-23
  • Meijer, Felix; Doelgericht werken en opvoeden; jg. 28, nr. 1; september 2012; p. 1

Overgang MB(middenbouw) naar BB(bovenbouw)

  • Bors, Geert;Keynote i PABO lector Annerieke Boland,MK jrg.35,nr.167,p.6-9
  • Clarijs, Marjon; Van midden- naar bovenbouw; jg. 27, nr. 5; mei 2012; p. 24-25

Onderwijsvernieuwing ( bevat ook critical friend methode)

  • Bors, Geert(vert.); Zo opbeurend(Critical Friends Group), jg.32,nr.157,p.28-29
  • Costa,Arthur L. en Bena Gallick (Ton Groos,vert.) Kijken door de lens van een critical friend, jg.32,nr.157,p.24-27
  • Groos, Kees;Het beste advies,jg.32,nr.157,p.30-31
  • Knapp, Judith; De zuidelijkste jenaplanschool van Nederland. MK jrg.35,nr.167,p.32-33
  • Zwart, Annemieke; De opbrengst dat ben ik; jg. 23, nr. 3, januari 2008, p. 20
  • zie: Innovatie

Opleiding

  • Boes, Ad; De schaalvergroting in het Hoger Beroepsonderwijs, jg. 2, nr. 1, p. 30
  • Boes, Ad; De Jenaplanschool als stage-school, jg. 2, nr. 4, p. 38
  • Boes, Ad; Studeren in de Suus Freudenthal-bibliotheek, jg13, nr. 5, p. 17
  • Bors, Geert; Het grote interview met Hilde Paulsen, Mensenkinderen,jrg. 35 nr.168, p.6-11
  • Both, Kees; Naar vernieuwing van de Jenaplanopleiding, inleiding op het thematische deel, jg. 13, nr. 5, p. 4
  • Brouwer, Marjolein; Op een ontdektocht naar ontdekkend leren, jg. 4, nr. 4, p. 24
  • Brüning, Angelien; Werken aan vieren, jg. 4, nr. 1, p. 34
  • Derksen, Corry; Andere bril door kinderbiografie, jg. 13, nr. 5, p. 14
  • Eek, Jannet van;Mijn eerste baan op een Jenaplanschool.jg. 16, nr. 2, november 2000
  • Fukkink, Georg; Actief opleiden vanuit een onderzoekshouding, jg. 13, nr. 5, p. 4-10
  • Hasselt, Peter van;Leren leren, Ervaringen met de Lio-stage jg. 15, nr. 1 , september1999, p. 25
  • Hooijmaaijers;, Ton; PABO, verbijzondering Jenaplan, jg. 2, nr. 1, p. 28
  • Meijer, Titia; Iedere dag is weer anders dan je verwacht, jg. 3, nr. 5
  • Oudshoorn, Kirsja; Studentenconferentie 2002, jg. 17, nr. 4, p. 26
  • Renkens, Tessa; In het teken van Harry Potter; Sociaal-emotionele ontwikkeling en kunstzinnige oriëntatie; jg. 21, nr. 2, november 2005, p. 22
  • Vernout, Frans; Hoe is dat, wel een Jenaplandiploma, maar niet werken op een Jenaplanschool?, jg. 13, nr. 2, p. 25
  • Verweij, Pien; Horen doe je met je oren, jg. 13, nr. 5, p. 11
  • Weerkamp, Iris; Vanuit de opleiding. Welkom in het onderwijs; jg. 23, nr. 5, mei 2008, p. 21

Ontdekkend- onderzoekend leren

  • Boer, Tom de; De maan liep een eindje met ons mee, jg. 6, nr. 4, p. 7
  • Boon, Ben; Snuffelen aan de wetenschap (recensie), jg. 6, nr. 5, p. 36
  • Bors,Geert; Keynote iPABO lector Annerieke Boland,MK jrg.35,nr.167,p.6-9
  • Both, Kees; Vraag het de cavia zelf maar; jg .22, nr 4, maart 2007, p. 15
  • Both, Kees; Natuurgerichte intelligentie; jg 24; nr 2; november 2008;p. 24
  • Both, Kees; Onderzoeken door en met kinderen, jg. 16, nr. 4, maart 2001, p. 27
  • Both, Kees; Tobias, wat doe je daar!, jg. 8, nr. 1, p. 30
  • Brouwer, Marja; Op een ontdektocht naar ontdekkend leren, jg. . 4, nr. 4, p. 24
  • Buursink, Rinus; Voor- of achterop; jg 28, nr. 2; november 2012; p. 2
  • Elstgeest, Jos; Vraag het de mierenleeuw zelf maar, jg. 9, nr. 2, p. 13
  • Grotenhuis, Bertus; Meester, mogen we met SENSOR?!, jg. 12, nr. 5, p. 11
  • Hoskinnen, Kenneth en Kees Both; Vraag het de dozen zelf maar...jg. 17, nr. 5, p. 9
  • Nagtzaam, Ingrid; Handvatten voor wereldorientatie, jg. 17, nr. 5, p. 18-21
  • Tabak, Arjen; Esdoornneusje; jg 27, nr. 3; januari 2012; achterpagina.
  • Velthausz, Freek; Stamgroepwerk; jg 28, nr. 2; november 2012; p 4

Ouderbetrokkenheid

  • Berg, Michelle van den;Ouderbetrokkenheid doet er toe, jg. 30, nr. 143 september 2014, p. 36
  • Bors, Geert; Betrokken ouders, jg.33,nr.159, Hele nummer.
  • Dijk, Peter van; Ouders en school, jg 30, nr. 144 november 2014, p. 38
  • Fijbes, Remko en Peter de Vries; Samen verantwoordelijk; jg. 27, nr. 4; maart 2012; p. 2-5
  • Strobbe, Sofie; Een brug slaan, jg. 31, nr. 149, november 2015, p. 24

Opvoeding

  • Avest,Bas ter; Kamperen, MK jrg.33,nr.159,p.11-13
  • Boes, Ad;Interactie, kwaliteit en vrijheid, jg. 19, nr. 1 recensie, p. 22
  • Boes, Ad; Wij voeden op tot niets, jg. 12, nr. 3, p. 25
  • Both, Kees; Autonomie van kinderen, emotionele verwaarlozing, jg. 15, nr. 5, mei 2000, p. 4
  • Bouwmeester, Tjitse; Wat heeft Het rijk van de schaarste met opvoeding te maken?jg. 8, nr. 5, p. 31-
  • Krugten, Jacques van; recensies Kidsskills; jg. 24, nr. 1 p. 6
  • Meijer, Felix; Ouders in Jenaplanscholen;jg 23, nr. 5, mei 2008, p. 2
  • Ufkes, Margot; Opvoedingsondersteuning- een serie voor ouders, jg. 15, nr. 4, maart 2000, p. 29(recensie)
  • Ufkes, Margot; Kinderen hebben grenzen nodig, (R), jg. 14, nr. 4, p. 43
  • Veneman, Henk; Regels, jg. 9, nr. 5, p. 17
  • Verkade, Bart;Staan wij wel genoeg in de agenda van onze kinderen?, jg. 19, nr. 1, p. 7-10
  • Vriens, Lennart; Opvoeden voor de eenentwintigste eeuw: pleidooi voor een alternatief, jg. 10, nr. 1, p. 4-9
  • Vriens, Lennart; Kleine mensen - grote rechten: De pedagogische opdracht van de school, jg. 12, nr. 3, p. 4
  • Vriens, Lennart;Een nieuwe eeuw van het kind?jg. 15, nr. 4 , maart 2000, p. 15

Ouders

  • Avest, Bas ter; Kamperen,jg.33,nr.159,p.11-13
  • Baerdenmaeker, Steffie de;Boze ouders,jg.33,nr.159,p.18-19
  • Boes, Ad; Interactie, kwaliteit en vrijheid, jg. 19, nr. 1, recensie, p. 22
  • Bors, Geert; Ouders zoeken houvast, jg.33, nr.159 ,p.6-9
  • Bors, Geert; Een moeder, jg.33,nr.159,p.20-23
  • Donselaar, Marja van;S tudiedag voor ouderraden jg. 15, nr. 5, mei 2000, p. 34
  • Manen, Max van;Die prakkiserende aandachtigheid,jg.33,nr.159, p.14-17
  • Meijer, Felix; Zonder relatie geen prestatie; jg .27, nr. 4; maart 2012; p. 1
  • Nelissen, Jaap; Goede communicatie met ouders; jg. 28, nr. 2; november 2012; p. 32
  • Nelissen, Jaap; Ouders en school, een complexe relatie; jg. 22, nr 5, mei 2007, p. 19
  • Nunen, Wil van; Ouders in de school; jg. 24, nr. 4 maart 2009; p. 21
  • Oostenburg, Jikdou; Lastige ouders,jg.31,nr.150,p.11-13
  • Rühle, Alex; Ouders draaien door; jg. 28, nr. 1; september 2012; p. 14
  • Ufkes, Margot;Opvoedingsondersteuning, een serie voor ouders(recensie) jg. 15, nr. 4 , maart 2000, p. 29
  • Verkade, Bart; Staan wij wel genoeg in de agenda van onze kinderen, jg. 19, nr. 1, p. 7-10
  • Weijden, Henk van der; Schoolkeuze een lastig klusje; jg .26, nr. 2;november 2010;p. 31-32

Ondersteuning

  •  
  • Beudeker,Jomp; Rijk met gewoon huis-,tuin en keukenspul,jg.30,nr.145,p.27
  • Both, Kees; Bevlogenheid moet praktisch vertaald worden. Een interview met Hans de Wit, direkteur SJPO, jg 12, nr. 5, p. 14-17
  • Côp, Jos en Marjon van der Steen; Je hoeft niet alles zelf uit te zoeken. Regionale ondersteuning bij wereldoriëntatie Jenaplan, jg. 12, nr. 5, p. 24-26

 [1]   2   3   4   5   6   7   8   | volgende