Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


55 trefwoorden beginnend met de letter "P"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Projecten

  • Herpen, Marcel van & Geert Bors; Projectwerk Ondernemen op school: ‘Hoe verdien je nou geld? Ik besloot mijn groep een briefje van honderd te geven. jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 16-20
  • Meijer, Felix; Vensters en deuren openen; jg. 28, nr. 2; november 2012; p. 1

Pesten

  • Groos, Kees; Jezus werd ook gepest, jg 29, nr. 141 maart 2014, p. 30
  • Groos,Kees; Kees opent, jg 36,nr. 172, april 2021, p.4-5
  • Hommersom, Sarah; Gepest; jg. 27, nr. 5; mei 2012; p. 30
  • Overveld, Kees van; Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak, jg. 29, nr. 141, maart 2014, p. 11
  • Rebers, Jacqueline; Pestkoppen en pisplaaltje, jg .29, nr. 141, maart 2014, p. 16
  • Riele, Peter te en Jacques van Krugten; Een vreedzame Jenaplanschool; jg 23, nr. 4, maart 2008 p. 8
  • Strengers, Gitty; Meidenvenijn; jg. 26, nr. 5;mei 2011; p. 13-15

PABO

  • Bors, Geert; Hoe een startende leraar en een doorgwinterde juf, jg. 34, nr.162, p.41-49
  • Hasselt, Peter van; Leren leren.Ervaringen met de Lio-stage. jg. 15, nr. 1 , september 1999, p. 25
  • Oudshoorn, Kirsia; Studentenconferentie 2002 , jg. 17, nr. 4, p. 26
  • Riele, Peter te; ‘Ad Boes, mijn onderwijsvader’ jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 28-29
  • Weerkamp, Iris; Vanuit de opleiding. Welkom in het onderwijs; jg. 23, nr. 5, mei 2008, p. 21
  • zie; Opleiding

Pedagogisch contact

  • Bors, Geert; Het Janprikkie-moment,jg.31,nr.152,p.22-26
  • Mark, Simone;Pedagogisch contact, jg 31, nr. 149 november 2015, p. 15

Persoonsvorming

  • Bors, Geert; Burger zijn, interview met Maud Peeters,jg.36,nr.172 p.6-9
  • Miedema, Prof.Dr.Siebren; Gezag, persoonsvorming en de pedagogische relatie; jg. 28, nr. 3; januari 2013; p. 21-23

Peter Petersen

  • Boes; Whats in the name? Over sleutelbegrippen in het Jenaplanonderwijs, jg. 18, mei 2003, p. 24
  • Boes; Inspiratie vanuit de Bron; jg. 26, nr. 3; januari 2011; p 33
  • Boes; Inspiratie vanuit de bron; jg .26, nr. 4; maart 2011; p. 29
  • Boes; Inspiratie vanuit de bron; jg. 26, nr. 5; mei 2011; p. 36
  • Bors, Geert; Stilte als innerlijke basisactiviteit? MK jrg. 35, nr.168,p.20-21
  • Bors, Geert; Petersen en Freinet begrepen elkaar,interview Alex Otten, jr.33,nr. 161,p.6-10
  • Bors,Geert; Onze jurygesprekken(Peter Petersenprijs),MK jrg.33,nr.159,p.30-40
  • Bors, Geert; Het mag pittiger, jg.32, nr.154, p.20-25
  • Bors, Geert: JenaplanOnderzoeksGroep: ‘Tim de Ondernemers of: de dag dat juf Eva zich versliep’ jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 6-8
  • Both,Kees; Op zoek naar stilte, MK jrg.35,nr.168,p.34-45
  • Both;Kees; Peter Petersen en Celestin Freinet: Opgedoken...uit het Jenaplanarchief, jg. 9, nr. 4, p. 29
  • Broersma,Rouke en F.Velthausz; Peter Petersens artikel. MK jrg.35,nr.167,p.39-45
  • Bronnecke , Stephanie en Johannes Menne; Petersens Kleine Jenaplan en de praktijk van de Nederlandse en Duitse Jenaplanscholen, jg. 12, nr. 5, p. 27
  • Eenennaam-Ibes, Agnes van en Jos Bekker; Geachte heer Petersen/Beste Peter: brieven aan Peter Petersen, jg. 13, nr. 3, p. 29
  • Huige, Guido; Stamgroepleider,ik daag je uit! MK jrg.33,nr.159,p.41-45
  • Knapp,Judith; Young at heart;wanneer stop je het jonge kind te zijn? MK jrg.35,nr.167,p.22-23
  • Oijen, Anite van en Ingrid Nagtzaam: Jenaplanboek: Het jonge kind in woord en beeld, MK jrg.35,nr.167,p.18-21
  • Schermer, Dick; Een must voor elke Jenaplanschool! Het Kleine Jenaplan.recensie. jg. 1, nr. 2, p. 30
  • Stoutjesdijk, Rob; De Fuhrungslehre van Peter Petersen doorgelicht, of: Proficiat Doctor Vreugdenhil! jg. 8, nr. 2, p. 22
  • Velthausz, Freek; In de sporen van Peter Petersen; jg. 22, nr 3, januari 2007, p. 26
  • Ven, Femke van de; Peter, mentor, maatje; jg. 28, nr. 5; mei 2013; p. 21
  • Vreugdenhil, Kees;Een proefschrift over Jenaplan, Nou...En? jg. 8, nr. 5, p. 12
  • Vreugdenhil, Kees; Petersen in opspraak; jg. 25, nr. 4; maart 2010; p. 26

Pedagogische situatie

  • Boes, Ad; Whats in the name, jg. 19, nr. 3 januari 2004, p.18-20
  • Bors, Geert; Stilte als innerlijke basisactiviteit? jg.35, nr.168, p.20-21
  • Bors, Geert; Het grote interview met Jaap Meijer: ‘Vraag jezelf steeds af: hoe worden de kinderen hier beter van?’ jg 36, nr. 173, juli 2021, p. 9-13
  • Huige, Guido; Stamgroepleider, ik daag je uit! jg.33, nr.159, p.41-45
  • Knapp, Judith; Judith mijmert: “Pa-daa pa-dam… daar stuift de Pink Panther van de heuvel! jg 36, nr. 173, juli2021, p. 26-27
  • Meijer, Felix; Vieringen; jg. 27, nr. 2; november 2011; p. 1
  • Nestor; Grenssituatie, jg. 4, nr. 1, p. 38; jg. 11, nr. 3, p. 18
  • Stevens, Luc; Pedagogisch leiderschap, meer een kwestie van zijn dan van hebben; jg 2, nr. 1, september 2007, p. 5
  • Vries, Theo en Tsjikke Dijkstra; Vanuit een NJPV regio; jg. 24; nr 2; november 2008;p. 28
  • zie; Basisactiviteiten, Stilte in de school

Prentenboeken

  • Berna's boeken; Het heerlijke geheim van de stilte,MK jrg.35,nr.168,p.31-33
  • Both, Kees ; Gelezen, gehoord, gezien, jg. 12, maart p. 22-24
  • Brand, Marian; Post van platvoetje, jg 12, nr. 3, p. 13-16.
  • Kessel;Elise van: Het gebruik van de ruimte om je heen; jg 25, nr. 5; mei 2010; p. 18-20.
  • Linden, Berna van der; De belevingswereld van het jonge kind. MK jrg.35,nr.167,p.36-38
  • Linden, Berna van der: En de wereld is van iedereen, jg 36, nr.172, p.30-33
  • Nieuwmeijer, Christiane; Er zit muziek in een prenteboek; jg .24; nr 2; november 2008;p. 3
  • Rooy, Gerda de; Werken met prentenboeken, jg. 12, nr. 3, p. 21-22
  • Uleijn, Marja; We creëren een prentenboek à la Eric Carle, jg. 11, nr. 1, p. 13-15
  • Wansem, Jan van der; Toneelspelen naar aanleiding van een prentenboek, jg. 10, nr. 1, p. 20-22
  • Wismans - van der Steen, Famke; Moedmannetjes; jg 21, nr 5, mei 2006, p. 25.

Pedagogische basishouding

  • Berding, Joop en Wouter Pols; Bouwstenen voor een participatiemethodiek in de school; jg. 21, nr. 4, maart 2006, p. 5
  • Bors, Geert; Hoe een startende leraar en een doorgwinterde juf, MK jg.34, nr.162 ,p.41-49
  • Velthausz, Freek en Geert Bors; Adieu Ad, Herinneringen, jg 36, nr.172, p.23-29
  • Vreugdenhil,Kees; Verwonder je, jg.31, nr.152, p.8-11

Pedagogisch klimaat

  • Benoist, Frits; Enneagram, Jenplan en het enneagram; jg. 23, nr. 1, september 2007, p. 10
  • Berg, Yvonne van den; Kom binnen en ga lekker zitten, jg. 31, nr. 149, november 2015, p. 12
  • Boer, Tom de; De taal van het Jenaplan(1)Over enkele fundamentele uitgangspunten van ons taalonderwijs. jg. 19 november 2003, p. 8
  • Boes, Ad; Luister je wel naar mij? Spreken met kinderen(recensie) jg. 16, september 2000, p. 33
  • Boes, Ad; Het pedagogisch klimaat; jg. 23, nr. 4, maart 2008 p. 2
  • Bors, Geert: De kwestie: leerjaar 3 in de onderbouw, MK jrg.35,nr.167,p.24-29
  • Both, Kees Gelezen, jg. 12, nr. 3, p. 22
  • Have, Ans ten; Werken met een relatie-roos, jg. 10, nr. 5, p. 14
  • Knapp,Judith; Judith mijmert;Stamgroepleider zijn...,Mk.jrg.35,nr.168,p.28-30
  • Leuvelink, Rietje; Niet doen betekent juist doen; jg. 25, nr. 3; januari 2010; p. 13
  • Oijen, Anite van; Laten voelen wat je zelf voelt; jg. 28, nr. 5; mei 2013; p. 5
  • Paulsen, Hilde; Bad Boy Bas, MK.jrg.35,nr.168,p.12-15
  • Riele, Peter te; SEO op de automatische piloot of doelgericht onderwezen; jg .22, nr. 1, september 2006, p. 23
  • Riele, Peter te en Jacques van Krugten; Een vreedzame Jenaplanschool; jg .23, nr. 4, maart 2008 p. 8
  • Schipper, Sylvia; Alles wat aandacht krijgt, groeit; jg. 23, nr. 4, maart 2008, p. 5

 [1]   2   3   4   5   6   | volgende