Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


51 trefwoorden beginnend met de letter "P"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Pesten

  • Groos, Kees; Jezus werd ook gepest, jg 29, nr. 141 maart 2014, p. 30
  • Hommersom, Sarah; Gepest; jg. 27, nr. 5; mei 2012; p. 30
  • Overveld, Kees van; Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak, jg. 29, nr. 141, maart 2014, p. 11
  • Rebers, Jacqueline; Pestkoppen en pisplaaltje, jg .29, nr. 141, maart 2014, p. 16
  • Riele, Peter te en Jacques van Krugten; Een vreedzame Jenaplanschool; jg 23, nr. 4, maart 2008 p. 8
  • Strengers, Gitty; Meidenvenijn; jg. 26, nr. 5;mei 2011; p. 13-15

PABO

  • Bors, Geert; Hoe een startende leraar en een doorgwinterde juf,MK jrg.34,nr.162,p.41-49
  • Hasselt, Peter van; Leren leren.Ervaringen met de Lio-stage. jg. 15, nr. 1 , september 1999, p. 25
  • Oudshoorn, Kirsia; Studentenconferentie 2002 , jg. 17, nr. 4, p. 26
  • Weerkamp, Iris; Vanuit de opleiding. Welkom in het onderwijs; jg. 23, nr. 5, mei 2008, p. 21
  • zie; Opleiding

Pedagogisch contact

  • Bors, Geert; Het Janprikkie-moment,jg.31,nr.152,p.22-26
  • Mark, Simone;Pedagogisch contact, jg 31, nr. 149 november 2015, p. 15

Peter Petersen

  • Boes; Whats in the name? Over sleutelbegrippen in het Jenaplanonderwijs, jg. 18, mei 2003, p. 24
  • Boes; Inspiratie vanuit de Bron; jg. 26, nr. 3; januari 2011; p 33
  • Boes; Inspiratie vanuit de bron; jg .26, nr. 4; maart 2011; p. 29
  • Boes; Inspiratie vanuit de bron; jg. 26, nr. 5; mei 2011; p. 36
  • Bors, Geert; Petersen en Freinet begrepen elkaar,interview Alex Otten, jr.33,nr. 161,p.6-10
  • Bors,Geert; Onze jurygesprekken(Peter Petersenprijs),MK jrg.33,nr.159,p.30-40
  • Bors, Geert; Het mag pittiger,jg.32,nr.154,p.20-25
  • Both;Kees; Peter Petersen en Celestin Freinet: Opgedoken...uit het Jenaplanarchief, jg. 9, nr. 4, p. 29
  • Bronnecke , Stephanie en Johannes Menne; Petersens Kleine Jenaplan en de praktijk van de Nederlandse en Duitse Jenaplanscholen, jg. 12, nr. 5, p. 27
  • Eenennaam-Ibes, Agnes van en Jos Bekker; Geachte heer Petersen/Beste Peter: brieven aan Peter Petersen, jg. 13, nr. 3, p. 29
  • Huige, Guido; Stamgroepleider,ik daag je uit! MK jrg.33,nr.159,p.41-45
  • Schermer, Dick; Een must voor elke Jenaplanschool! Het Kleine Jenaplan.recensie. jg. 1, nr. 2, p. 30
  • Stoutjesdijk, Rob; De Fuhrungslehre van Peter Petersen doorgelicht, of: Proficiat Doctor Vreugdenhil! jg. 8, nr. 2, p. 22
  • Velthausz, Freek; In de sporen van Peter Petersen; jg. 22, nr 3, januari 2007, p. 26
  • Ven, Femke van de; Peter, mentor, maatje; jg. 28, nr. 5; mei 2013; p. 21
  • Vreugdenhil, Kees;Een proefschrift over Jenaplan, Nou...En? jg. 8, nr. 5, p. 12
  • Vreugdenhil, Kees; Petersen in opspraak; jg. 25, nr. 4; maart 2010; p. 26

Pedagogische situatie

  • Boes, Ad; Whats in the name, jg. 19, nr. 3 januari 2004, p.18-20
  • Huige, Guido; Stamgroepleider, ik daag je uit! MK jrg.33, nr.159, p.41-45
  • Meijer, Felix; Vieringen; jg. 27, nr. 2; november 2011; p. 1
  • Nestor; Grenssituatie, jg. 4, nr. 1, p. 38; jg. 11, nr. 3, p. 18
  • Stevens, Luc; Pedagogisch leiderschap, meer een kwestie van zijn dan van hebben; jg 2, nr. 1, september 2007, p. 5
  • Vries, Theo en Tsjikke Dijkstra; Vanuit een NJPV regio; jg. 24; nr 2; november 2008;p. 28
  • zie; Basisactiviteiten, Stilte in de school

Pedagogische basishouding

  • Berding, Joop en Wouter Pols; Bouwstenen voor een participatiemethodiek in de school; jg. 21, nr. 4, maart 2006, p. 5
  • Bors, Geert,Hoe een startende leraar en een doorgwinterde juf,MK jrg.34,nr.162,p.41-49
  • Vreugdenhil,Kees; Verwonder je,jg.31,nr.152,p.8-11

Poezie

  * Coevert, Vera; Poetisch met Petersen,een eindpresentatie op rijm, jg.33,nr.160, p. 42-43

   

   

Pedagogische tact

     * Hees, Anne van; Zonder innerlijke verbondenheid geen padgogische tact,jg.31,nr.152,p.12-14   * Manen, Max van;Die prakkiserende aandachtigheid,jg.33,nr.159,p.14-17

Pedagogisch evalueren

 • Zwart, Annemieke; Waartoe leidt goed onderwijs?; jg. 25, nr. 1 september 2009; p. 15-19

Positief zelfbeeld

 • Windt, Lilian;Werken vanuit interesse van kinderen; jg. 2, nr. 1; p. 7-9

 [1]   2   3   4   5   6   | volgende