Mensenkinderen

Zoeken in archief mensenkinderen


40 trefwoorden beginnend met de letter "T"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Tuinwerk

  • Nicolai, Jimke; Tuinwerk; jg 27, nr. 1; september 2011; p. 19-20
  • Schermer, Dick; Het tuindagboek uit 1924-25 emotioneert mij nog steeds, jg.33,nr.160, p. 46-47

Team school

  • Bors, Geert; Vergadert u weleens over de dingen die goed gaan?(Jessica Mesman),jg.32,nr.157,p.32-37
  • zie: Schoolteam

Taalonderwijs

  • Boer, Tom de; De mondelinge taalcultuur van kinderen en de betekenis daarvan voor de school, jg. 9, nr. 4, p. 16
  • Boer, Tom de;De taal van het Jenaplan(1) Over enkele fundamentele uitgangspunten van ons taalonderwijs, jg. 19, nr. 2 november 2003, p. 8
  • Boer, Tom de; De taal van het Jenaplan (2) tekstschrijven in zeven fasen, jg. 19, nr. 4 maart 2004, p. 5
  • Boes, Ad en Marike Venema; Geintegreerd lees- en taalonderwijs, jg. 17, nr. 1, p. 13
  • Boes, Ad ;What is in the name?(3)-functioneel aanvankelijk lezen, jg. 17, nr. 1, p. 31
  • Boes, Ad e.a.Werkdoelen voor taal, jg. 17, nr. 1, p. 9-12
  • Boes, Ad ; Handboek lees- en schrijfdidactiek, jg. 10, januari, p. 25
  • Bors, Geert; We zijn geen denkers of doeners, Wij zijn makers, jg.33,nr.158,p.20-21
  • Both, Kees;Rondom de leeskring-interview met Daan Klaassen, jg. 17, nr. 1, p. 18
  • Both, Kees;Taal in Jenaplanscholen zonder methode, jg. 18, nr. 4, maart 2003, p 5
  • Both, Kees; WO en taal, jg. 14, nr. 2, p. 30
  • Broersma, Rouke ; Boom-bomen, jg. 16, nr. 3, januari 2001, p. 22
  • Jansma, Cees/Riet van der Lee; Nederlands als tweede taal. Een praktijkschets uit de onderbouw van Jenaplanschool Shalom in Apeldoorn, jg. 10, nr. 4, p. 16
  • Jeurissen, Maril enLiesbeth Linneman; Met andere ogen kijken naar verhalen van kinderen, jg. 5, nr. 5, p 3
  • Koefoed, Gerard; Taal als techniek, taal als expressie, taalbeheersing als ambacht, jg. 5, mei, p. 12
  • Korteweg, Rinus ;De Sprong jr. 15/nr. 1 , september 1999, p. 13
  • Langelaan, Michaja;Whole language is fun, jg. 14, nr. 2, p. 31
  • Miessen, Ferry van der; De ontwikkeling van het verhaalbewustzijn, jg. 8, nr. 1, p. 9
  • Nestor, jg. . 3, nr. 4, p. 31
  • Ohanian, Susan; De Uitdaging van de keuzevrijheid, jg. 17, nr. 1, p. 7
  • Pompert, Bea;Met losse handen, jg. 18, nr. 4 maart 2003, p. 8
  • Pompert, Bea; Thema s en taal in de bovenbouw, De ruimte in, jg. 19, nr. 4, maart 2004, p. 11
  • Quelle, Pieter; Dichten en gedichten in de Rozentuin, jg. 15, nr. 2, december 1999, p. 21
  • Talens, Gert; Taal in andere vakken, kan dat?, jg. 18, nr. 4 maart 2003
  • Venema, Marike; Taalbeleid op de Swoaistee, jg. 18, nr. 4, p. 15
  • Verweij, Pien; Horen doe je met je oren, jg. 13, nr. 5, p. 11
  • Werkgroep Humane Taalkunde; Begintermen voor humaan taalonderwijs, jg. 5, nr. 4, p. 15
  • Weijden, Henk van der; Voorkeurspelling is dikdoenerij, jg. 10, nr. 1, p. 17
  • Zie: Aanvankelijk lezen, Begrijpend lezen, Gedichten (lezen en schrijven) Gesprek, Kringgesprek, Leeskring, Leesonderwijs, Luisteren, Spreken , Taaldrukken, Teksten schrijven, Verhalen

Toekomst

  • Aalst, Hans F. van; Leren in de netwerkmaatschappij, jg. 16, nr. l, september 2000, p. 10
  • Bors, Geert; Ik denk steeds, jg.31,nr.151,p.8-10
  • Bors, Geert; Een toekomst,jg.31,nr.151,p.12-15
  • Both, Kees; Denken over de toekomst, jg. 5, nr. 2, p. 24
  • Both, Kees ; Het gaat om simpele onmisbare dingen in het leven, een interview met Hans Achterhuis over dromen, verwachtingen, hoop jg. 15, nr. 3 , januari 2000
  • Both, Kees; Van de redactie.jg. 15, nr. 5, maart 2000, p. 3
  • Both, Kees en Cees Jansma; Vertrouwen in gewone mensen en hun creativiteit.jg. 15, nr. 4 , maart 2000, p. 4
  • Gelder, Wim van; Jenaplanscholen in de nabije toekomst, jg. 5, februari p. 17
  • Groos, Kees; In 2032 vergaderen we virtueel,jg.31,nr.151,p.16-17
  • Hilhorst, Medard; De kleine mens in een grote wereld, jg. 5, februari p 8
  • Kempen, Maya van; Gevoelens en feiten: kinderen - oorlog - vrede, 4/2, p 11-13
  • Kooij, Cees van der; Toekomst, nee bedankt, jg. 5 , nr. 2, p. 21-23
  • Meijer, Felix; Wij over 25 jaar, jg. 5, nr. 2, p. 14
  • Peek, Ton; Kinderen over de toekomst, jg. 5, nr. 2, p. 4-7
  • Veneman, Henk en Geert Bors; In 2032 ben ik...,jg.31,nr.151,p.28-32
  • Vreugdenhil, Kees; Een reis met open bestemming(recensie) jg. 3, nr. 3, p. 37-38
  • Vreugdenhil, Kees; Jenaplan: toen, nu en straks, jg. 5 februari, p 30-34; jg. 11, nr. 3, p 83

Taiwan( Jenaplan in)

  Sherry Hsia; Voor het kiezen van je eigen levenspad,MK jrg.34,nr.162,p.30-33

Teamteaching

  Bors,Geert; Hoe een startende leraar en een doorgwinterde juf, MK jrg.34,nr.162,p.41-49

Transitie naar Jenaplan

  * Rezelman, Ingrit; De grenzen rekken op;jg.33, nr.161,p.12-13

Tijdvakken Geschiedenis

 • Zwarts, Laurien; ...en stamgroep sering; jg 26/nr. 1; september 2010; Op de achterzijde

Toezicht

 • Weijden, Henk van der; Angst en wantrouwen; jg. 26, nr. 5; mei 2011; p 32-34

Toelating kinderen

 • Veneman, Henk; Is onze Jenaplanschool er voor iedereen? jg. 2, nr. 3, p. 12-14

 [1]   2   3   4   | volgende