Nieuws

NJPV onderzoek

27 mei 2019

DOE JE MEE?

Oproep regionale bijeenkomsten NJPV onderzoek.

Een groep jenaplanners (stamgroepleiders, opleiders, directeuren) is onlangs gestart met de voorbereidingen van een groot onderzoek onder stamgroepleiders. En ze zijn wat van plan, want het onderzoek zal lopen tot en met 2022 en zal worden afgesloten met een publicatie.

Het wordt een bijzonder onderzoek, want het zal voor een belangrijk deel worden gevormd door praktijkverhalen van stamgroepleiders. We zijn heel nieuwsgierig naar de manier waarop stamgroepleiders kinderen stimuleren om met eigen ideeën, plannen te komen en deze omzetten in daden. Dit noemen we narratief onderzoek. Anders gezegd hoe bevorderen stamgroepleiders de ondernemende houding van kinderen (jenaplanessentie)

Voor het onderzoek worden twee soorten groepen benut:

  1. Regionale groepen, die via een open inschrijving worden gevormd.
  2. Bestaande groepen, waarmee de onderzoeksgroepsleden een werkrelatie hebben. Te denken valt aan: opleidingsgroep-studentengroep, schoolteam.

Voor de regionale groepen doen we een beroep op jou.

Vind je het leuk om een middag met andere stamgroepleiders bijeen te komen en in gesprek te gaan over het onderzoeksthema? De gesprekken worden opgenomen, uitgewerkt en geanalyseerd met de bedoeling om informatie te vergaren voor de publicatie. 

Op basis van de conclusies van de analyseronde en een literatuurstudie wordt een begin gemaakt van de publicatie voor stamgroepleiders.

Een publicatie die hopelijk veel praktische verhalen gaat bevatten, waarmee de eigen stamgroeppraktijk verrijkt kan worden.

We willen je vragen om je aan te melden via de mail. Onderaan tref je de gegevens aan die we graag van je willen weten. Opgave graag voor 1 juli 2019. Mail sturen naar administratie@njpv.nl

Na de zomervakantie worden de groepen geformeerd.

In de periode september 2019 tot en met maart 2020 worden groepsbijeenkomsten gepland, waarbij het narratief onderzoek zal plaatsvinden. Leden van de onderzoeksgroep zullen b.v. in tweetallen de groepsgesprekken voeren van het onderzoek.

De onderzoeksgroep werkt onder auspiciënvan het lectoraat vernieuwingsonderwijs (Saxion Deventer-Rotterdam). Lector Vernieuwingsonderwijs Patrick Sins begeleidt de groep.

Via Mensenkinderen, de nieuwsbrief, de website en de sociale media zal de voortgang van het onderzoek gedeeld worden.

Met vriendelijke groeten,

Hilde Venema

Daphne Bouwman

Manon Zomer

Gertine Vorstelman

Edith Kipping

Eva vd Berg

Gert Koman

Irene Eysink Smeets

Marjon Clarijs

Jaap Meijer

Opgaveformulier (kopieren en in de mail plaatsen)

Naam:

 

School:

 

Provincie:

Werkt in stamgroep: ob-mb-bb

Wil meedoen met de gespreksronde

Wil op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek: ja/nee

 


< overzicht nieuws