Vereniging

Schoolleiding

In dit menu plaatsen we documenten die van belang zijn voor jenaplan schoolleiders.

Dossier nieuwe jenaplandirecteur

Met dit dossier willen we startende jenaplandirecteuren enigszins op weg helpen. Er zijn een aantal stappen die gezet kunnen worden:

1.Maak bekend bij de NJPV dat je een nieuwe directeur bent via administratie@njpv.nl
2.De directeur van de NJPV maakt een kennismakingsbezoek afspraak, wanneer dit op prijs wordt gesteld.
3.Op de website https://www.jenaplan.nl/nl/vereniging/schoolleiding komen een aantal mogelijk relevante informatiedocumenten voor.
4.Er wordt gewerkt aan een opleiding voor jenaplan schoolleiders. Wanneer er meer informatie is, zal dit een plek krijgen op https://www.jenaplan.nl/nl/vereniging/schoolleiding
5.Het is altijd mogelijk om met de NJPV directeur te sparren over relevante jenaplanonderwerpen. Neem direct contact op: edwin.solen@njpv.nl
6.Een jenaplanschool maakt altijd deel uit van een jenaplanregio. Op https://www.jenaplan.nl/nl/voor-ouders/scholen-per-regio is te zien bij welke regio de school hoort.

Belangrijke informatie voor een jenaplandirecteur
Films over jenaplan
kun je terug vinden via: https://www.jenaplan.nl/nl/media/films

De handleiding bij Iself is te verkrijgen via: http://www.leonon.nl/book/9789492618313-iself.html

Informatie over de jenaplanessenties: https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/wat-is-jenaplan/essenties

Informatie over Mijn rapportfolio: https://mijnrapportfolio.nl

Iedere 6 weken verschijnt de NJPV nieuwsbrief. Schoolvacatures kunnen mee gestuurd worden.  Op www.jenaplan.nl kunnen vacatures gratis geplaatst worden: https://www.jenaplan.nl/nl/vacatures

Op veel plekken staat informatie over de NJPV en jenaplanonderwijs. Hier lees je waar de informatie is te vinden

1. www.jenaplan.nl met veel informatie: agenda-nieuws-inhoudelijke documenten, films, digitale versies Mensenkinderen, bibliotheekregister Suus Freudentalbibliotheek enz.
2.Twitterpagina: https://twitter.com/JenaplanNJPV
3.Instagram: http://@jenaplannederland 
4.Pinterest: https://nl.pinterest.com/njpv/
5.Maandelijkse nieuwsbrief, iedere 6 weken

Algemeen
Door opleiders verzamelde kenmerken jenaplanschoolleider
Lijst interim directeuren

Helpdesk voor directeuren
Kwaliteitsbeleid en jenaplanpijlers
Advies jenaplanschool i.z. stamgroepen
Uitspraken Kees Both i.z. driejarige stamgroep